श्री महालक्ष्मी चालीसा

॥ दोहा॥ जय जय श्री महालक्ष्मी, करूँ माता तव ध्यान | सिद्ध काज मम किजिये, निज शिशु सेवक जान || ॥ चौपाई ॥ नमो महा लक्ष्मी जय माता , तेरो नाम जगत विख्याता | आदि शक्ति हो माता भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी | जगत पालिनी सब सुख करनी, निज जनहित भण्डारण भरनी |…