Download HinduNidhi App
Surya Dev

સૂર્ય અષ્ટોત્તર શતનામાવલિ

108 Names of Lord Surya Gujarati

Surya DevAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ગુજરાતી
Share This

||સૂર્ય અષ્ટોત્તર શતનામાવલિ||

ૐ અરુણાય નમઃ |
ૐ શરણ્યાય નમઃ |
ૐ કરુણારસસિંધવે નમઃ |
ૐ અસમાનબલાય નમઃ |
ૐ આર્તરક્ષણાય નમઃ |
ૐ આદિત્યાય નમઃ |
ૐ આદિભૂતાય નમઃ |
ૐ અખિલાગમવેદિને નમઃ |
ૐ અચ્યુતાય નમઃ |
ૐ અખિલજ્ઞાય નમઃ || ૧૦ ||

ૐ અનંતાય નમઃ |
ૐ ઇનાય નમઃ |
ૐ વિશ્વરૂપાય નમઃ |
ૐ ઇજ્યાય નમઃ |
ૐ ઇંદ્રાય નમઃ |
ૐ ભાનવે નમઃ |
ૐ ઇંદિરામંદિરાપ્તાય નમઃ |
ૐ વંદનીયાય નમઃ |
ૐ ઈશાય નમઃ |
ૐ સુપ્રસન્નાય નમઃ || ૨૦ ||

ૐ સુશીલાય નમઃ |
ૐ સુવર્ચસે નમઃ |
ૐ વસુપ્રદાય નમઃ |
ૐ વસવે નમઃ |
ૐ વાસુદેવાય નમઃ |
ૐ ઉજ્વલાય નમઃ |
ૐ ઉગ્રરૂપાય નમઃ |
ૐ ઊર્ધ્વગાય નમઃ |
ૐ વિવસ્વતે નમઃ |
ૐ ઉદ્યત્કિરણજાલાય નમઃ || ૩૦ ||

ૐ હૃષિકેશાય નમઃ |
ૐ ઊર્જસ્વલાય નમઃ |
ૐ વીરાય નમઃ |
ૐ નિર્જરાય નમઃ |
ૐ જયાય નમઃ |
ૐ ઊરુદ્વયાભાવરૂપયુક્તસારથયે નમઃ |
ૐ ઋષિવંદ્યાય નમઃ |
ૐ રુગ્ફ્રંતે નમઃ |
ૐ ઋક્ષચક્રાય નમઃ |
ૐ ઋજુસ્વભાવચિત્તાય નમઃ || ૪૦ ||

ૐ નિત્યસ્તુતાય નમઃ |
ૐ ઋકાર માતૃકાવર્ણરૂપાય નમઃ |
ૐ ઉજ્જલતેજસે નમઃ |
ૐ ઋક્ષાધિનાથમિત્રાય નમઃ |
ૐ પુષ્કરાક્ષાય નમઃ |
ૐ લુપ્તદંતાય નમઃ |
ૐ શાંતાય નમઃ |
ૐ કાંતિદાય નમઃ |
ૐ ઘનાય નમઃ |
ૐ કનત્કનકભૂષાય નમઃ || ૫૦ ||

ૐ ખદ્યોતાય નમઃ |
ૐ લૂનિતાખિલદૈત્યાય નમઃ |
ૐ સત્યાનંદસ્વરૂપિણે નમઃ |
ૐ અપવર્ગપ્રદાય નમઃ |
ૐ આર્તશરણ્યાય નમઃ |
ૐ એકાકિને નમઃ |
ૐ ભગવતે નમઃ |
ૐ સૃષ્ટિસ્થિત્યંતકારિણે નમઃ |
ૐ ગુણાત્મને નમઃ |
ૐ ઘૃણિભૃતે નમઃ || ૬૦ ||

ૐ બૃહતે નમઃ |
ૐ બ્રહ્મણે નમઃ |
ૐ ઐશ્વર્યદાય નમઃ |
ૐ શર્વાય નમઃ |
ૐ હરિદશ્વાય નમઃ |
ૐ શૌરયે નમઃ |
ૐ દશદિક્ સંપ્રકાશાય નમઃ |
ૐ ભક્તવશ્યાય નમઃ |
ૐ ઓજસ્કરાય નમઃ |
ૐ જયિને નમઃ || ૭૦ ||

ૐ જગદાનંદહેતવે નમઃ |
ૐ જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિ વર્જિતાય નમઃ |
ૐ ઔન્નત્યપદસંચારરથસ્થાય નમઃ |
ૐ અસુરારયે નમઃ |
ૐ કમનીયકરાય નમઃ |
ૐ અબ્જવલ્લભાય નમઃ |
ૐ અંતર્બહિઃ પ્રકાશાય નમઃ |
ૐ અચિંત્યાય નમઃ |
ૐ આત્મરૂપિણે નમઃ |
ૐ અચ્યુતાય નમઃ || ૮૦ ||

ૐ અમરેશાય નમઃ |
ૐ પરસ્મૈજોતિષે નમઃ |
ૐ અહસ્કરાય નમઃ |
ૐ રવયે નમઃ |
ૐ હરયે નમઃ |
ૐ પરમાત્મને નમઃ |
ૐ તરુણાય નમઃ |
ૐ વરેણ્યાય નમઃ |
ૐ ગ્રહાણાંપતયે નમઃ |
ૐ ભાસ્કરાય નમઃ || ૯૦ ||

ૐ આદિમધ્યાંતરહિતાય નમઃ |
ૐ સૌખ્યપ્રદાય નમઃ |
ૐ સકલ જગતાંપતયે નમઃ |
ૐ સૂર્યાય નમઃ |
ૐ કવયે નમઃ |
ૐ નારાયણાય નમઃ |
ૐ પરેશાય નમઃ |
ૐ તેજોરૂપાય નમઃ |
ૐ શ્રીં હિરણ્યગર્ભાય નમઃ |
ૐ હ્રીં સંપત્કરાય નમઃ || ૧૦૦||

ૐ ઐં ઇષ્ટાર્થદાય નમઃ |
ૐ સુપ્રસન્નાય નમઃ |
ૐ શ્રીમતે નમઃ |
ૐ શ્રેયસે નમઃ |
ૐ ભક્તકોટિસૌખ્યપ્રદાયિને નમઃ |
ૐ નિખિલાગમવેદ્યાય નમઃ |
ૐ નિત્યાનંદાય નમઃ |
ૐ શ્રી સૂર્યનારાયણ સ્વામિને નમઃ || ૧૦૮ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download સૂર્ય અષ્ટોત્તર શતનામાવલિ PDF

સૂર્ય અષ્ટોત્તર શતનામાવલિ PDF

Leave a Comment