Download HinduNidhi App
Surya Dev

ସୂର୍ୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

108 Names of Lord Surya Odia

Surya DevAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

||ସୂର୍ୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି||

ଓଂ ଅରୁଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ କରୁଣାରସସିଂଧଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଅସମାନବଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଆର୍ତରକ୍ଷଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆଦିଭୂତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଖିଲାଗମଵେଦିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଖିଲଜ୍ଞାୟ ନମଃ || ୧୦ ||

ଓଂ ଅନଂତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଇନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଇଜ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଇଂଦ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଭାନଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଇଂଦିରାମଂଦିରାପ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵଂଦନୀୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଈଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ || ୨୦ ||

ଓଂ ସୁଶୀଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁଵର୍ଚସେ ନମଃ |
ଓଂ ଵସୁପ୍ରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵସଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଉଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଉଗ୍ରରୂପାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵଗାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଵସ୍ଵତେ ନମଃ |
ଓଂ ଉଦ୍ୟତ୍କିରଣଜାଲାୟ ନମଃ || ୩୦ ||

ଓଂ ହୃଷିକେଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଊର୍ଜସ୍ଵଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିର୍ଜରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଜୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଊରୁଦ୍ଵୟାଭାଵରୂପୟୁକ୍ତସାରଥୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଋଷିଵଂଦ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରୁଗ୍ଫ୍ରଂତେ ନମଃ |
ଓଂ ଋକ୍ଷଚକ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଋଜୁସ୍ଵଭାଵଚିତ୍ତାୟ ନମଃ || ୪୦ ||

ଓଂ ନିତ୍ୟସ୍ତୁତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଋକାର ମାତୃକାଵର୍ଣରୂପାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଉଜ୍ଜଲତେଜସେ ନମଃ |
ଓଂ ଋକ୍ଷାଧିନାଥମିତ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପୁଷ୍କରାକ୍ଷାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଲୁପ୍ତଦଂତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ |
ଓଂ କାଂତିଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଘନାୟ ନମଃ |
ଓଂ କନତ୍କନକଭୂଷାୟ ନମଃ || ୫୦ ||

ଓଂ ଖଦ୍ୟୋତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସତ୍ୟାନଂଦସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ଅପଵର୍ଗପ୍ରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଆର୍ତଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଏକାକିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ |
ଓଂ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ୟଂତକାରିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ଗୁଣାତ୍ମନେ ନମଃ |
ଓଂ ଘୃଣିଭୃତେ ନମଃ || ୬୦ ||

ଓଂ ବୃହତେ ନମଃ |
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ |
ଓଂ ଐଶ୍ଵର୍ୟଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ହରିଦଶ୍ଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶୌରୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଦଶଦିକ୍ ସଂପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଭକ୍ତଵଶ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଓଜସ୍କରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ || ୭୦ ||

ଓଂ ଜଗଦାନଂଦହେତଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାଵ୍ୟାଧି ଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଔନ୍ନତ୍ୟପଦସଂଚାରରଥସ୍ଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅସୁରାରୟେ ନମଃ |
ଓଂ କମନୀୟକରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅବ୍ଜଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଂତର୍ବହିଃ ପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଚିଂତ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଆତ୍ମରୂପିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ || ୮୦ ||

ଓଂ ଅମରେଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପରସ୍ମୈଜୋତିଷେ ନମଃ |
ଓଂ ଅହସ୍କରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରଵୟେ ନମଃ |
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ |
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ |
ଓଂ ତରୁଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଗ୍ରହାଣାଂପତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ || ୯୦ ||

ଓଂ ଆଦିମଧ୍ୟାଂତରହିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସକଲ ଜଗତାଂପତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ କଵୟେ ନମଃ |
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପରେଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ତେଜୋରୂପାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ |
ଓଂ ହ୍ରୀଂ ସଂପତ୍କରାୟ ନମଃ || ୧୦୦||

ଓଂ ଐଂ ଇଷ୍ଟାର୍ଥଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରେୟସେ ନମଃ |
ଓଂ ଭକ୍ତକୋଟିସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାୟିନେ ନମଃ |
ଓଂ ନିଖିଲାଗମଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିତ୍ୟାନଂଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ || ୧୦୮ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ସୂର୍ୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

ସୂର୍ୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

Leave a Comment