Download HinduNidhi App
Misc

ଧନ୍ଵଂତରୀ ମଂତ୍ର

Dhanvantari Mantra Odia

MiscMantra (मंत्र निधि)ଓଡିଆ
Share This

|| ଧନ୍ଵଂତରୀ ମଂତ୍ର ||

ଧ୍ୟାନଂ
ଅଚ୍ୟୁତାନଂତ ଗୋଵିଂଦ ଵିଷ୍ଣୋ ନାରାୟଣାଽମୃତ
ରୋଗାନ୍ମେ ନାଶୟାଽଶେଷାନାଶୁ ଧନ୍ଵଂତରେ ହରେ ।
ଆରୋଗ୍ୟଂ ଦୀର୍ଘମାୟୁଷ୍ୟଂ ବଲଂ ତେଜୋ ଧିୟଂ ଶ୍ରିୟଂ
ସ୍ଵଭକ୍ତେଭ୍ୟୋଽନୁଗୃହ୍ଣଂତଂ ଵଂଦେ ଧନ୍ଵଂତରିଂ ହରିମ୍ ॥

ଶଂଖଂ ଚକ୍ରଂ ଜଲୌକାଂ ଦଧଦମୃତଘଟଂ ଚାରୁଦୋର୍ଭିଶ୍ଚତୁର୍ଭିଃ ।
ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ଵଚ୍ଛାତିହୃଦ୍ୟାଂଶୁକ ପରିଵିଲସନ୍ମୌଳିମଂଭୋଜନେତ୍ରମ୍ ।
କାଲାଂଭୋଦୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂଗଂ କଟିତଟଵିଲସଚ୍ଚାରୁପୀତାଂବରାଢ୍ୟମ୍ ।
ଵଂଦେ ଧନ୍ଵଂତରିଂ ତଂ ନିଖିଲଗଦଵନପ୍ରୌଢଦାଵାଗ୍ନିଲୀଲମ୍ ॥

ଧନ୍ଵଂତରେରିମଂ ଶ୍ଲୋକଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ନିତ୍ୟଂ ପଠଂତି ୟେ ।
ଅନାରୋଗ୍ୟଂ ନ ତେଷାଂ ସ୍ୟାତ୍ ସୁଖଂ ଜୀଵଂତି ତେ ଚିରମ୍ ॥

ମଂତ୍ରଂ
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଵାସୁଦେଵାୟ ଧନ୍ଵଂତରୟେ ଅମୃତକଲଶହସ୍ତାୟ [ଵଜ୍ରଜଲୌକହସ୍ତାୟ] ସର୍ଵାମୟଵିନାଶନାୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥାୟ ଶ୍ରୀମହାଵିଷ୍ଣଵେ ସ୍ଵାହା ।

[ପାଠାଂତରଃ]
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ମହାସୁଦର୍ଶନାୟ ଵାସୁଦେଵାୟ ଧନ୍ଵଂତରୟେ ଅମୃତକଲଶହସ୍ତାୟ ସର୍ଵଭୟଵିନାଶାୟ ସର୍ଵରୋଗନିଵାରଣାୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପତୟେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନିଧୟେ ଶ୍ରୀମହାଵିଷ୍ଣୁସ୍ଵରୂପ ଶ୍ରୀଧନ୍ଵଂତରୀସ୍ଵରୂପ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଔଷଧଚକ୍ର ନାରାୟଣାୟ ସ୍ଵାହା ।

ଗାୟତ୍ରୀ ମଂତ୍ରମ୍
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ଵିଦ୍ମହେ ସୁଧାହସ୍ତାୟ ଧୀମହି ।
ତନ୍ନୋ ଧନ୍ଵଂତରିଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ।

ତାରକମଂତ୍ରମ୍
ଓଂ ଧଂ ଧନ୍ଵଂତରୟେ ନମଃ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଧନ୍ଵଂତରୀ ମଂତ୍ର PDF

ଧନ୍ଵଂତରୀ ମଂତ୍ର PDF

Leave a Comment