Shri Lakshmi Ji Ki Aarti

|| Aarti || Mahalakshmi Namastubhyam, Namastubhyam Sureshvari । Hari Priye Namastubhyam, Namastubhyam Dayanidhe ॥ Padmalaye Namastubhyam, Namastubhyam Cha Sarvade । Sarvbhoot Hitarthay, Vasu Srashtin Sada Kurum ॥ Om Jai Lakshmi Mata, Maiya Jai Lakshmi Mata । Tumako Nishidin Sevat, Hari Vishnu Vidhata ॥ Uma Rama Brahmani, Tum Hi Jag-Mata । Surya Chandrama Dhyavat, Narad Rishi…

श्री लक्ष्मी जी की आरती

|| आरती || महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि । हरि प्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे ॥ पद्मालये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं च सर्वदे । सर्वभूत हितार्थाय, वसु सृष्टिं सदा कुरुं ॥ ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता । तुमको निसदिन सेवत, हर विष्णु विधाता ॥ उमा, रमा, ब्रम्हाणी, तुम ही जग माता । सूर्य चद्रंमा ध्यावत, नारद…