Shri Saraswati Chalisa

॥ Doha ॥ Janaka Janani Pada Kamal Raj, Nija Mastaka Para Dhari। Bandaun Matu Saraswati, Buddhi Bala De Datari॥ Purna Jagat Mein Vyapta Tava, Mahima Amit Anantu। Ramsagar Ke Papa Ko, Matu Tuhi Ab Hantu॥ ॥ Chaupai ॥ Jai Shri Sakal Buddhi Balarasi। Jai Sarvagya Amar Avinasi॥ Jai Jai Jai Veenakar Dhari। Karati Sada Suhansa…