Download HinduNidhi App
Durga Ji

শ্ৰীদুৰ্গা চালীসা

Durga Chalisa Assamese

Durga JiChalisa (चालीसा संग्रह)অসমীয়া
Share This

॥ শ্ৰীদুৰ্গা চালীসা ॥

নমো নমো দুৰ্গে সুখ কৰনী ।
নমো নমো অম্বে দুঃখ হৰনী ॥

নিৰঙ্কাৰ হৈ জ্যোতি তুম্হাৰী ।
তিহূং লোক ফৈলী উজিয়াৰী ॥

শশি লিলাট মুখ মহা ৱিশালা ।
নেত্ৰ লাল ভৃকুটী ৱিকৰালা ॥

ৰূপ মাতু কো অধিক সুহাৱে ।
দৰশ কৰত জন অতি সুখ পাৱে ॥

তুম সংসাৰ শক্তি লয় কীনা ।
পালন হেতু অন্ন ধন দীনা ॥

অন্নপূৰনা হুঈ জগ পালা ।
তুম হী আদি সুন্দৰী বালা ॥

প্ৰ্লয়কাল সব নাশন হাৰী ।
তুম গৌৰী শিৱ শঙ্কৰ প্যাৰী ॥

শিৱ যোগী তুমৰে গুণ গাৱেং ।
ব্ৰহ্মা ৱিষ্ণু তুম্হেং নিত ধ্যাৱেং ॥

ৰূপ সৰস্ৱতী কো তুম ধাৰা ।
দে সুবুদ্ধি ঋষি মুনিন উবাৰা ॥

ধৰয়ো ৰূপ নৰসিংহ কো অম্বা ।
প্ৰগট ভঈ ফাড় কৰ খম্বা ॥

ৰক্ষা কৰি প্ৰহলাদ বচায়ো ।
হিৰণাকুশ কো স্ৱৰ্গ পঠায়ো ॥

লক্ষ্মী ৰূপ ধৰা জগ মাহীং ।
শ্ৰী নাৰায়ণ অঙ্গ সমাহী ॥

ক্ষীৰসিন্ধু মেং কৰত ৱিলাসা ।
দয়া সিন্ধু দীজৈ মন আসা ॥

হিঙ্গলাজ মেং তুম্হীং ভৱানী ।
মহিমা অমিত ন জাত বখানী ॥

মাতঙ্গী অৰু ধূমাৱতি মাতা ।
ভুৱনেশ্ৱৰী বগলা সুখদাতা ॥

শ্ৰী ভৈৰৱ তাৰা জগ তাৰিণি ।
ছিন্ন ভাল ভৱ দুঃখ নিৱাৰিণি ॥

কেহৰী ৱাহন সোহ ভৱানী ।
লাঙ্গুৰ ৱীৰ চলত অগৱানী ॥

কৰ মেং খপ্পৰ খড্গ ৱিৰাজে ।
জাকো দেখ কাল ডৰ ভাজে ॥

সোহে অস্ত্ৰ ঔৰ ত্ৰিশূলা ।
জাতে উঠত শত্ৰু হিয় শূলা ॥

নগৰ কোটি মেং তুম্হীং ৱিৰাজত ।
তিহূং লোক মেং ডঙ্কা বাজত ॥

শুম্ভ নিশুম্ভ দানৱ তুম মাৰে ।
ৰক্ত বীজ শঙ্খন সংহাৰে ॥

মহিষাসুৰ নৃপ অতি অভিমানী ।
জেহি অধ ভাৰ মহী অকুলানী ॥

ৰূপ কৰাল কালিকা ধাৰা ।
সেন সহিত তুম তিহি সংহাৰা ॥

পৰী গাঢ় সন্তন পৰ জব জব ।
ভঈ সহায় মাতু তুম তব তব ॥

অমৰপুৰী অৰু বাসৱ লোকা ।
তব মহিমা সব ৰহে অশোকা ॥

জ্ৱালা মেং হৈ জ্যোতি তুম্হাৰী ।
তুম্হেং সদা পূজেং নৰ নাৰী ॥

প্ৰেম ভক্তি সে জো যশ গাৱে ।
দুঃখ দাৰিদ্ৰ নিকট নহিং আৱে ॥

ধ্যাৱে তুম্হেং জো নৰ মন লাঈ ।
জন্ম-মৰণ তাকৌ ছুটি জাঈ ॥

জোগী সুৰ মুনি কহত পুকাৰী ।
যোগ ন হো বিন শক্তি তুম্হাৰী ॥

শঙ্কৰ আচাৰজ তপ কীনো ।
কাম অৰু ক্ৰোধ জীতি সব লীনো ॥

নিশিদিন ধ্যান ধৰো শঙ্কৰ কো ।
কাহু কাল নহিং সুমিৰো তুমকো ॥

শক্তি ৰূপ কো মৰম ন পায়ো ।
শক্তি গঈ তব মন পছতায়ো ॥

শৰণাগত হুঈ কীৰ্তি বখানী ।
জয় জয় জয় জগদম্ব ভৱানী ॥

ভঈ প্ৰসন্ন আদি জগদম্বা ।
দঈ শক্তি নহিং কীন ৱিলম্বা ॥

মোকো মাত কষ্ট অতি ঘেৰো ।
তুম বিন কৌন হৰে দুঃখ মেৰো ॥

আশা তৃষ্ণা নিপট সতাৱৈ ।
মোহ মদাদিক সব ৱিনশাৱৈ ॥

শত্ৰু নাশ কীজৈ মহাৰানী ।
সুমিৰোং ইকচিত তুম্হেং ভৱানী ॥

কৰো কৃপা হে মাত দয়ালা ।
ঋদ্ধি-সিদ্ধি দে কৰহু নিহালা ॥

জব লগী জিয়ৌ দয়া ফল পাঊং ।
তুম্হাৰো যশ মৈং সদা সুনাঊং ॥

দুৰ্গা চালীসা জো জন গাৱে ।
সব সুখ ভোগ পৰমপদ পাৱে ॥

দেৱীদাস শৰণ নিজ জানী ।
কৰহু কৃপা জগদম্ব ভৱানী ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download শ্ৰীদুৰ্গা চালীসা PDF

শ্ৰীদুৰ্গা চালীসা PDF

Leave a Comment