Durga Ji Ki Aarti

|| Aarti ||

ॐ Jai Ambe Gauri,
Maiya Jai Shyama Gauri।
Tumako Nishidina Dhyawata,
Hari Brahma Shivari॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Manga Sindura Virajata,
Tiko Mrigamada Ko।
Ujjavala Se Dou Naina,
Chandravadana Niko॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Kanaka Samana Kalewara,
Raktambara Rajai।
Raktapushpa Gala Mala,
Kanthana Para Sajai॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Kehari Vahana Rajata,
Khadga Khapparadhari।
Sura-Nara-Muni-Jana Sevata,
Tinake Dukhahari॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Kanana Kundala Shobhita,
Nasagre Moti।
Kotika Chandra Diwakara,
Sama Rajata Jyoti॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Shumbha-Nishumbha Bidare,
Mahishasura Ghati।
Dhumra Vilochana Naina,
Nishidina Madamati॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Chanda-Munda Sanhare,
Shonita Bija Hare।
Madhu-Kaitabha Dou Mare,
Sura Bhayahina Kare॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Brahmani Rudrani
Tuma Kamala Rani।
Agama-Nigama-Bakhani,
Tuma Shiva Patarani॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Chausatha Yogini Mangala Gavata,
Nritya Karata Bhairun।
Bajata Tala Mridanga,
Aru Bajata Damaru॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Tuma Hi Jaga Ki Mata,
Tuma Hi Ho Bharata।
Bhaktana Ki Dukha Harata,
Sukha Sampatti Karata॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Bhuja Chara Ati Shobhita,
Vara-Mudra Dhari।
Manavanchhita Phala Pavata,
Sevata Nara-Nari॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Kanchana Thala Virajata,
Agara Kapura Bati।
Shrimalaketu Mein Rajata,
Koti Ratana Jyoti॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Shri Ambeji Ki Aarti,
Jo Koi Nara Gavai।
Kahata Shivananda Swami,
Sukha Sampatti Pavai॥
ॐ Jai Ambe Gauri

Leave a Comment