Download HinduNidhi App
Durga Ji

श्री राजराजेश्वरी अष्टकम्

Rajrajeshwari Ashtakam Sanskrit

Durga JiAshtakam (अष्टकम निधि)संस्कृत
Share This

॥ श्री राजराजेश्वरी अष्टकम् ॥

अम्बा शाम्भवि चन्द्रमौलिबलाऽपर्णा उमा पार्वती
काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी ।
सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मीप्रदा
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥

अम्बा मोहिनि देवता त्रिभुवनी आनन्द संदायिनी
वाणी पल्लवपाणि वेणुमुरलीगानप्रिया लोलिनी ।
कल्याणी उडुराजबिम्ब वदना धूम्राक्षसंहारिणी
चिदूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥

अम्बा नूपुर रत्न कंकणधरी केयूर हारान्विता
जाजी चम्पक वैजयंति लहरी ग्रैवेय वैराजिता ।
वीणावेणु विनोद मण्डितकरा वीरासने संस्थिता
चिदूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥

अम्बा रौट्रिणि भद्रकालि बगला ज्वालामुखी वैष्णवी
ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुता देदीप्यमानोज्वला ।
चामुण्डी श्रितरक्ष पोषजननी दाक्षायणी पल्लवी
चिदूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥

अम्बा शूलधनुः कुशांकुशधरी अर्धेय बिम्बाधरी
वाराही मधुकैटभ प्रशमनी वाणी रमा सेविता ।
मल्लद्यासुर मूकदैत्य मथनी माहेश्वरी अम्बिका
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥

अम्बा शूलधनुः कुशांकुशधरी अर्धेय बिम्बाधरी
वाराही मधुकैटभ प्रशमनी वाणी रमा सेविता ।
मल्लद्यासुर मूकदैत्य मथनी माहेश्वरी अम्बिका
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥

अम्बा सृष्टि विनाश पालनकरी आर्यादि संसेविता
गायत्री प्रणवाक्षराऽमृत रसः पर्णानु संधी कृता ।
ओंकारी विनता सुतार्चितपदा उद्दण्ड दैत्यापहा
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥

अम्बा शाश्वति आगमादि विनुता आर्या महादेवता
या ब्रह्मादि पिपीलिकान्त जननी या वै जगन्मोहिनी ।
या पञ्चप्रणवादि रेफ जननी या चित्कला मालिनी
चिदूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥

अम्बा पालित भक्तराज निरतं अम्बाष्टकं यः पठेत्
अम्बालोल कटाक्ष वीक्ष ललितं ऐश्वर्यमवाहत ।
अम्बा पावन मंत्र राज पठनादंतीश मोक्षप्रदा
चिदूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥

इति श्री राजराजेश्वरी अष्टकं सम्पूर्णम्

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download श्री राजराजेश्वरी अष्टकम् PDF

श्री राजराजेश्वरी अष्टकम् PDF

Leave a Comment