Download HinduNidhi App
Share This

॥ Doha ॥

Janaka Janani Pada Kamal Raj,
Nija Mastaka Para Dhari।
Bandaun Matu Saraswati,
Buddhi Bala De Datari॥

Purna Jagat Mein Vyapta Tava,
Mahima Amit Anantu।
Ramsagar Ke Papa Ko,
Matu Tuhi Ab Hantu॥

॥ Chaupai ॥

Jai Shri Sakal Buddhi Balarasi।
Jai Sarvagya Amar Avinasi॥

Jai Jai Jai Veenakar Dhari।
Karati Sada Suhansa Savari॥

Roopa Chaturbhujadhari Mata।
Sakal Vishva Andar Vikhyata॥

Jaga Mein Pap Buddhi Jab Hoti।
Jabahi Dharma Ki Phiki Jyoti॥

Tabahi Matu Le Nija Avatara।
Pap Heen Karati Mahi Tara॥

Balmiki Ji The Baham Gyani।
Tava Prasad Janai Sansara॥

Ramayan Jo Rache Banai।
Adi Kavi Ki Padavi Pai॥

Kalidas Jo Bhaye Vikhyata।
Teri Kripa Drishti Se Mata॥

Tulasi Sur Adi Vidvana।
Bhaye Aur Jo Gyani Nana॥

Tinhahi Na Aur Raheu Avalamba।
Keval Kripa Apaki Amba॥

Karahu Kripa Soi Matu Bhavani।
Dukhita Dina Nija Dasahi Jani॥

Putra Karai Aparadha Bahuta।
Tehi Na Dharai Chita Sundara Mata॥

Rakhu Laja Janani Ab Meri।
Vinaya Karu Bahu Bhanti Ghaneri॥

Main Anath Teri Avalamba।
Kripa Karau Jai Jai Jagadamba॥

Madhu Kaitabh Jo Ati Balavana।
Bahuyuddha Vishnu Te Thana॥

Samara Hajara Panch Mein Ghora।
Phir Bhi Mukha Unase Nahi Mora॥

Matu Sahay Bhai Tehi Kala।
Buddhi Viparita Kari Khalahala॥

Tehi Te Mrityu Bhai Khala Keri।
Purvahu Matu Manoratha Meri॥

Chanda Munda Jo The Vikhyata।
Chhana Mahu Sanhareu Tehi Mata॥

Raktabij Se Samarath Papi।
Sur-Muni Hridaya Dhara Saba Kampi॥

Kateu Sira Jima Kadali Khamba।
Bara Bara Binavau Jagadamba॥

Jaga Prasiddha Jo Shumbha Nishumbha।
Chhina Mein Badhe Tahi Tu Amba॥

Bharata-Matu Budhi Phereu Jayi।
Ramachandra Banvasa Karai॥

Ehi Vidhi Ravana Vadha Tum Kinha।
Sura Nara Muni Saba Kahun Sukha Dinha॥

Ko Samarath Tava Yasha Guna Gana।
Nigama Anadi Ananta Bakhana॥

Vishnu Rudra Aja Sakahin Na Mari।
Jinaki Ho Tum Rakshakari॥

Rakta Dantika Aur Shatakshi।
Nama Apar Hai Danava Bhakshi॥

Durgam Kaj Dhara Para Kinha।
Durga Nama Sakala Jaga Linha॥

Durg Adi Harani Tu Mata।
Kripa Karahu Jab Jab Sukhadata॥

Nripa Kopita Jo Marana Chahai।
Kanan Mein Ghere Mriga Nahai॥

Sagara Madhya Pota Ke Bhange।
Ati Toofana Nahi Kou Sange॥

Bhoota Preta Badha Ya Dukha Mein।
Ho Daridra Athava Sankata Mein॥

Nama Jape Mangala Saba Hoi।
Sanshaya Isamein Karai Na Koi॥

Putrahin Jo Atur Bhai।
Sabai Chhandi Puje Ehi Mai॥

Karai Patha Nita Yaha Chalisa।
Hoya Putra Sundara Guna Isa॥

Dhupadika Naivedya Chadhavai।
Sankata Rahita Avashya Ho Javai॥

Bhakti Matu Ki Karai Hamesha।
Nikata Na Avai Tahi Kalesha॥

Bandi Patha Karein Shata Bara।
Bandi Pasha Dura Ho Sara॥

Karahu Kripa Bhavamukti Bhavani।
Mo Kahan Dasa Sada Nija Jani॥

॥ Doha ॥

Mata Suraj Kanti Tava,
Andhakara Mam Roopa।
Dooban Te Raksha Karahu,
Parum Na Main Bhava-Koop॥

Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi,
Sunahu Saraswati Matu।
Adhama Ramasagarahim Tum,
Ashraya Deu Punatu॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Saraswati Chalisa PDF

Shri Saraswati Chalisa PDF

Leave a Comment