Janaki Mata Aarti

॥ Aarti ॥

Aarti Kijai Shrijanaka Lali Ki।
Ramamadhupamana Kamala Kali Ki॥

Aarti Kijai Shrijanaka Lali Ki…॥

Ramachandra, Mukhachandra Chakori।
Antar Samvar Bahar Gori।
Sakal Sumangal Suphala Phali Ki॥

Aarti Kijai Shrijanaka Lali Ki…॥

Piya Driganriga Juga-Vandhana Dori,
Piya Prema Rasha Rashi Kishori।
Piya Mana Gati Vishrama Thali Ki॥

Aarti Kijai Shrijanaka Lali Ki…॥

Rupa-Rasa Gunanidhi Jaga Swamini,
Prema Pravina Rama Abhiramini।
Sarabasa Dhana Harichanda Ali Ki॥

Aarti Kijai Shrijanaka Lali Ki…॥

Leave a Comment