Shri Adi Shankaracharya Aarti

|| Aarti ||

Jaya Deva Jaya Deva
Adi Shankara Shri Adi Shankara
Ajnana-asi Haruni Uddharisi Jagata
Jaya Deva Jaya Deva ||Dhruva||

Jagati Jhale Thor Jnanavatara
Vyasantara Prakate Adi Shankara
Bhashyakara Pustu Jnaneshwara Bole
Brahmanandi Dumboon Varakari Chale
Jaya Deva Jaya Deva ……..

Nastika Mat Kariti Shruti-mata Udhvasta
Tyanche Khandaan Karuni Sthapisi Vedanta
Ajnanane Jagati Padya Jya Rudhi
Moduni Saangasi Sarva Jnanachi Proudhi
Jaya Deva Jaya Deva ……..

Stotre Sundara Rachuni Samanyansathi
Bhaktimargi Tyanachi Ruchi Tu Vadhavisi
Chitta Shuddhi Sadhuni Pavati Sanmarga
Samanyasahi Jnanabodh Tun Kela
Jaya Deva Jaya Deva ……..

Jyachepasuni Ugave Jnanacha Strota
Guru Tyasi Manave Pusun Naye Jaata
Kashi Kshetri Rachuni Manisha Panchak
Sarvasathi Kela Advaitabodh
Jaya Deva Jaya Deva ……..

Leave a Comment