Download HinduNidhi App
Share This

|| Aarti ||

Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv Omkara
Brahma, Vishnu, Sadashiva Ardhangi Dhara

Ekanana Chaturanana
Panchanana Raje
Hansanana Garudaasana
Vrishavahana Saaje
|| Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv Omkara ||

Do Bhuj Chaar Chaturbhuj
Dasabhuj Te Sohe
Tino Roop Nirakhta
Tribhuvan Jan Mohe
|| Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv Omkara ||

Akshamala Banamala
Mundamala Dhari
Chandan Mrigamad Sohe
Bhole Shubhakari
|| Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv Omkara ||

Shwetambar Peetambar
Baghambar Ange
Sanakadik Brahmadike
Bhootadike Sange
|| Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv Omkara ||

Karak Madhye Kamandal
Chakra Trishool Dharta
Jagkarta Jagharta
Jag Palan Karta
|| Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv Omkara ||

Brahma Vishnu Sadashiva
Janata Aviveka
Pranavakshar Ke Madhya
Ye Tino Eka
|| Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv Omkara ||

Trigun Shiv Ji Ki
Aarti Jo Koi Gaave
Kahat Shivanand Swami
Sukh Sampatti Paave
|| Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv Omkara ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Somwar Aarti PDF

Somwar Aarti PDF

Leave a Comment