Download HinduNidhi App

Ravivar Aarti

॥ Aarti ॥

Kahu Lagi Aarti, Das Karenge,
Sakal Jagat Jaki Jot Biraje ||

Saath Samudra Jake Charani Base,
Kaha Bhayo Jal Kumbh Bhare ||
Saath Samudra Jake Charani Base,
Kaha Bhayo Jal Kumbh Bhare ||

Sakal Jagat Jaki Jot Biraje ||
Kahu Lagi Aarti, Das Karenge ||

Koti Bhanu Jake Nakh Ki Shobha,
Kaha Bhayo Mandir Deep Dhare ||
Koti Bhanu Jake Nakh Ki Shobha,
Kaha Bhayo Mandir Deep Dhare ||

Sakal Jagat Jaki Jot Biraje ||
Kahu Lagi Aarti, Das Karenge ||

Bhaar Atharah Ram Bali Jake,
Kaha Bhayo Shir Pushpadhare ||
Bhaar Atharah Ram Bali Jake,
Kaha Bhayo Shir Pushpadhare ||

Sakal Jagat Jaki Jot Biraje ||
Kahu Lagi Aarti, Das Karenge ||

Chhappan Bhog Jake Nit Prati Laage,
Kaha Bhayo Nivedya Dhare ||
Chhappan Bhog Jake Nit Prati Laage,
Kaha Bhayo Nivedya Dhare ||

Sakal Jagat Jaki Jot Biraje ||
Kahu Lagi Aarti, Das Karenge ||

Amit Koti Jake Baja Baaje,
Kaha Bhayo Jhanakaar Kare ||
Amit Koti Jake Baja Baaje,
Kaha Bhayo Jhanakaar Kare ||

Sakal Jagat Jaki Jot Biraje ||
Kahu Lagi Aarti, Das Karenge ||

Char Ved Jake Mukh Ki Shobha,
Kaha Bhayo Brahma Ved Padhe ||
Char Ved Jake Mukh Ki Shobha,
Kaha Bhayo Brahma Ved Padhe ||

Sakal Jagat Jaki Jot Biraje ||
Kahu Lagi Aarti, Das Karenge ||

Shiv Sanakadi Aadi Bramhadi,
Naarad Hani Jaako Dhyaan Dhare ||
Shiv Sanakadi Aadi Bramhadi,
Naarad Hani Jaako Dhyaan Dhare ||

Sakal Jagat Jaki Jot Biraje ||
Kahu Lagi Aarti, Das Karenge ||

Him Mandar Jaako Pawan Jhakore,
Kaha Bhayo Shiv Chawar Dure ||
Him Mandar Jaako Pawan Jhakore,
Kaha Bhayo Shiv Chawar Dure ||

Sakal Jagat Jaki Jot Biraje ||
Kahu Lagi Aarti, Das Karenge ||

Laakh Chaurasi Vande Chhudaaye,
Keval Hariyash Namdev Gaaye ||
Laakh Chaurasi Vande Chhudaaye,
Keval Hariyash Namdev Gaaye ||

Sakal Jagat Jaki Jot Biraje ||
Kahu Lagi Aarti, Das Karenge ||

Download HinduNidhi App

Download Free Ravivar Aarti PDF

Ravivar Aarti PDF

Leave a Comment