Shri Guru Paduka Stotram

|| Stotram ||

Ananta-samsara samudra-tara
Naukayitabhyam gurubhaktidabhyam.
Vairagya samrajyada pujanabhyam
Namo Namah Shri Gurupadukabhyam.

Kavitva varashinishakarabhyam
Daurbhagya davambudamalikabhyam.
Durikrita namra vipattatibhyam
Namo Namah Shri Gurupadukabhyam.

Nata yayo Shripatitam samiyuh
Kadachid-apyashu daridravaryah.
Mookashcha vachaspatitam hi tabhyam
Namo Namah Shri Gurupadukabhyam.

Nalikani kasha padahrutabhyam
Nanavimohadi-nivarikabhyam.
Namajjjanabhishtatipradabhyam
Namo Namah Shri Gurupadukabhyam.

Nripali maulivrjavaratkanti
Saridvirajat jhashakanyakabhyam.
Nripatvadabhyam nataloka pankteh
Namo Namah Shri Gurupadukabhyam.

Papandhakararka paramparabhyam
Tapattrayahindhra khageshwarabhyam.
Jadyabdhissamshoshanavadavabhyam
Namo Namah Shri Gurupadukabhyam.

Shamadishatka pradavaibhavabhyam
Samadhi-dana-vratadeekshitabhyam.
Ramadhavandhristhirabhaktidabhyam
Namo Namah Shri Gurupadukabhyam.

Swarcharanaranaam akhileshthadabhyam
Swahasahayakshadhurandharabhyam.
Swantachhabhavapradapujanabhyam
Namo Namah Shri Gurupadukabhyam.

Kamadisarpavrajagarudabhyam
Vivekavairagya nidhipradabhyam.
Bodhapradabhyam dritamokshadabhyam
Namo Namah Shri Gurupadukabhyam.

|| Iti Shri Gurupadukastotram Sampurnam ||