Download HinduNidhi App
Misc

देहत्रय निरसीत – गुरूची आरती

Dehtray Nirsit Guruchi Aarti Marathi

MiscAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ देहत्रय निरसीत – गुरूची आरती ॥

देहत्रय निरसीत चिन्मय जे उरले ॥
ते मी ऐसे तुझिया वचने जाणवले ॥
पाचांच्या अन्वये अवघे समरसले ॥
ज्ञानादि त्रिपुटीचे भानहि मावळले ॥

जय देव जय देव सद्गुरुनाथा ॥
तव पददर्शनमात्रे हरली भवव्यथा ॥

आहे नाही पण याविरहित मी साचा ॥
माझ्या ठायी व्यापक स्थितिलय विश्वाचा ॥
तेथे भेदाभेद मायिक तो कैचा ॥
घडला अनुभव ऐसा प्रकार स्वामीचा ॥

जय देव सद्गुरुनाथा…

जे काही बोलणे जललहरिप्राय ॥
त्याहुनि वर भिन्नत्वे काय ॥
आता मौन्ये तूझे वंदावे पाय ॥
गोसावीनंदन सहजचि चिन्मय ॥

जय देव सद्गुरुनाथा…

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download देहत्रय निरसीत - गुरूची आरती PDF

देहत्रय निरसीत - गुरूची आरती PDF

Leave a Comment