Download HinduNidhi App
Share This

|| Aarti ||

Jai Jai Satchit Swaroopa
Swami Ganaraya,
Avatarlasi Bhoovar
Jadd Muddh Taraya.
|| Jayadev Jayadev ||

Nirgun Brahma
Sanatanavyaya Avinashi,
Stirachar Vyaapun Urle
Je Ya Jagatashi.
Ten Tu Tatva Kharokhar
Nihshanshay Asasi,
Leela Matre Dharile
Manav Dehasi.
|| Jayadev Jayadev ||

Houn Na Deshi Tyachi
Janiva Tu Kavana,
Karuni Gani Gan Ganant
Bote Ya Bhajana.
Dhata Harihar (Narhari)
Guruvare Tunchi Sukhsadana,
Jikade Pahave Tikade
Tu Disasi Nayana.
|| Jayadev Jayadev ||

Leela Ananta Kelya
Bankat Sadanas,
Petvile Tya Agnivachuni Chilamesh.
Kshanant Anile Jivan
Nirjal Vapees,
Kela Brahmageerichya
Garvacha Nash.
|| Jayadev Jayadev ||

Vyadhi Varun Kele
Kaikam Sampanna,
Karvile Bhaktalagi
Vitthal Darshan.
Bhavasindhu Ha Taranya
Nauka Tava Charan,
Swami Dasganuche
Manya Kara Kavan.
|| Jayadev Jayadev ||

Jai Jai Satchit-Swaroopa
Swami Ganaraya,
Avatarlasi Bhoovar J
Add Muddh Taraya.
|| Jayadev Jayadev ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Gajanan Aarti PDF

Shri Gajanan Aarti PDF

Leave a Comment