Shri Shiva Tandava Stotram

|| Stotram ||

Jatatavigalajjvala
Pravahapavitasthale,
Gale’valamby lambitam
Bhujangatungamalikam.
Damaddamaddamadda
Manninadavadammarvayam,
Chakara chandatanadvam
Tanotu nah shivah shivam.

Jatakatahasambrama
Bhramannilimpanirjhari,
Vilolavilochanivirala
Jamanamurdhani.
Dhagad-dhagad-dhagajjvala
Lalatapattapavake,
Kishorachandrashekhare
Ratih pratikshanam mama.

Dharadharendranandinivil
Asabandhubandhur,
Sphuraddigantasamtati
Pramodamanamanase.
Kripakatakshadhorani
Ninaddurdharapadi,
Kvaciddigambare
Mano vinodametu vastuni.

Jata bhujanga pingala
Sphuratphana maniprabha,
Kadambakunkumadrava
Pralipitadigvadhoomukhe.
Madandhasindhurasphurat
Tvaguttariyamedure,
Mano vinodamadbhutam
Bibhartu bhutabhartari.

Sahasralochanaprabhritya
Shesha lekhasekhara,
Prasoonadhulidhorani
Vidhusaranghripithabhu.
Bhujanga rajamalaya
Nibaddha jatajutaka,
Shriye chiraya jayatam
Chakora bandhusekharah.

Lalata chatvarajvaladdhan
Anjayasphulingabha,
Nipita panchasayakam
Namannilimpanayakam.
Sudha mayukhale khaya
Virajamanashekharam,
Mahakapalisampade
Shirojatalamastu nah.

Karala bhala pattika
Dhagaddhagaddhagajjvala,
Dhananjayahuti kritapra
Chandapanchasayake.
Dharadarendranandini
Kuchagra chitrapatrak,
Prakalpanaikashilpini
Trilochane ratir mama.

Navin megha mandali
Niruddhadurdharasphurat,
Kuhu nishithiniitama
Prabandha baddhakandhara.
Nilimpanirjhari dharastanotu
Kruttisindhurah,
Kala nidhana bandhurah
Shriyam jagaddhurandharah.

Prafulla nilapankaja
Prapanchakalimaprabha,
Valambikanthakandali
Ruchiprabaddhakandharam.
Smarachchhidam purachchhidam
Bhavachchhidam makhachchhidam,
Gajachchhidandhakachchhidam
Tamamtakachchhidam bhaje.

Akhurvasharvamangala
Kalakadambamanjari,
Rasapravahamadhuri
Vijrimbhanamadhuvratam.
Smarantakam purantakam
Bhavantakam makhantakam,
Gajantakandhakantakam
Tamamtakandhakam bhaje.

Jayatvadabhra vibhramabhra
Madbhujangamasvasa,
Dvinirgamatkramasphura
Tkaralabhala havyavat.
Dhimiddhimiddhimiddhimadh
Vananmridangatungamangala,
Dhvanikramapravartita
Prachandatandavah shivah.

Sprishadvichitratalpayor
Bhujangamauktitasrajor-
Garishtharatnaloshthayoh
Suhrudvipakshapakshayoh.
Trishnaravindachakshushoh
Prajamahimahendrayoh,
Samapravrittikah
Kada sadashivam bhaje.

Kada nilimpanirjhari nikunjakotare vasan,
Vimuktadurmatih sada shirah
Sthamanjalam vahan.
Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah,
Shiveti mantra muchcharan
Kada sukhi bhavamyaham.

Idam hi nityamevamukta
Muttamottamam stavam,
Pathansmaranbruvannaro
Vishuddhmetisantatam.
Hare gurau subhaktimashu
Yati nanyatha gatim,
Vimohanam hi dehinam
Sushankarasya chintanam.

Pujavasanasamaye dashavaktragitam,
Yah shambhupujanaparam
Pathati pradoshe.
Tasya sthiram rathagajendra
Turangayuktam,
Lakshmim sadaiva sumukhim
Pradadati shambhuh॥

Iti ravanakritam shivatandava
stotram sampurnam ||

Leave a Comment