Shri Shiva Panchakshara Stotram

।। Shiva Panchakshara Stotram ।।

Nagendraharaya trilochanaya,
Bhasmangaragaya maheshwaraya.
Nityaya shuddhaya digambaraya,
Tasmai nakaraya namah shivaya।।

Mandakinisalilachan
Danacharchitaya,
Nandishwarapramatha
Nathamaheshwaraya.
Mandarapushpabahu
Pushpasupujitaya,
Tasmai makaraya namah shivaya।।

Shivaya gaurivadanabjabrinda,
Suryaya dakshadhvaranashakaya।
Shrineelakanthaya vrishadhvajaya,
Tasmai shikaraya namah shivaya।।

Vashishthakumbhodbhava
gautamaryamunindra,
Devarchita shekharaya।
Chandraarkavaishwanaralochanaya,
Tasmai vakaraya namah shivaya।।

Yajnaswarupaya jatadhharaya,
Pinakahastaya sanatanaya।
Divyaya devaya digambaraya,
Tasmai yakaraya namah shivaya।।

Panchaksharamidam punyam
yah pathechchivasannidhau।
Shivalokamavapnoti
shivena saha modate।।

Leave a Comment