Download HinduNidhi App
Shri Krishna

க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³

108 Names of Lord Krishna Tamil

Shri KrishnaAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)தமிழ்
Share This

|| க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ ||

ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் கமலானாதா²ய நம:
ஓம் வாஸுதே³வாய நம:
ஓம் ஸனாதனாய நம:
ஓம் வஸுதே³வாத்மஜாய நம:
ஓம் புண்யாய நம:
ஓம் லீலாமானுஷ விக்³ரஹாய நம:
ஓம் ஶ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துப⁴த⁴ராய நம:
ஓம் யஶோதா³வத்ஸலாய நம:
ஓம் ஹரயே நம: ॥ 1௦ ॥

ஓம் சதுர்பு⁴ஜாத்த சக்ராஸிக³தா³ ஶங்கா³ன்த்³யுதா³யுதா⁴ய நம:
ஓம் தே³வகீனந்த³னாய நம:
ஓம் ஶ்ரீஶாய நம:
ஓம் நன்த³கோ³ப ப்ரியாத்மஜாய நம:
ஓம் யமுனா வேக³ஸம்ஹாரிணே நம:
ஓம் ப³லப⁴த்³ர ப்ரியானுஜாய நம:
ஓம் பூதனா ஜீவிதஹராய நம:
ஓம் ஶகடாஸுர ப⁴ஞ்ஜனாய நம:
ஓம் நன்த³வ்ரஜ ஜனானந்தி³னே நம:
ஓம் ஸச்சிதா³னந்த³ விக்³ரஹாய நம: ॥ 2௦ ॥

ஓம் நவனீத விலிப்தாங்கா³ய நம:
ஓம் நவனீத நடாய நம:
ஓம் அனகா⁴ய நம:
ஓம் நவனீத நவாஹாராய நம:
ஓம் முசுகுன்த³ ப்ரஸாத³காய நம:
ஓம் ஷோட³ஶஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஶாய நம:
ஓம் த்ரிப⁴ங்கி³ மது⁴ராக்ருதயே நம:
ஓம் ஶுகவாக³ ம்ருதாப்³தீ⁴ன்த³வே நம:
ஓம் கோ³வின்தா³ய நம:
ஓம் யோகி³னாம் பதயே நம: ॥ 3௦ ॥

ஓம் வத்ஸவாடசராய நம:
ஓம் அனந்தாய நம:
ஓம் தே³னுகாஸுர ப⁴ஞ்ஜனாய நம:
ஓம் த்ருணீக்ருத த்ருணாவர்தாய நம:
ஓம் யமல்தா³ர்ஜுன ப⁴ஞ்ஜனாய நம:
ஓம் உத்தாலதாலபே⁴த்ரே நம:
ஓம் தமால ஶ்யாமலாக்ருதயே நம:
ஓம் கோ³பகோ³பீஶ்வராய நம:
ஓம் யோகி³னே நம:
ஓம் கோடிஸூர்ய ஸமப்ரபா⁴ய நம: ॥ 4௦ ॥

ஓம் இலாபதயே நம:
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம:
ஓம் யாத³வேன்த்³ராய நம:
ஓம் யதூ³த்³வஹாய நம:
ஓம் வனமாலினே நம:
ஓம் பீதவாஸஸே நம:
ஓம் பாரிஜாதாபஹாரகாய நம:
ஓம் கோ³வர்த⁴னாசலோத்³த⁴ர்த்ரே நம:
ஓம் கோ³பாலாய நம:
ஓம் ஸர்வபாலகாய நம: ॥ 5௦ ॥

ஓம் அஜாய நம:
ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம:
ஓம் காமஜனகாய நம:
ஓம் கஞ்ஜலோசனாய நம:
ஓம் மது⁴க்⁴னே நம:
ஓம் மது⁴ரானாதா²ய நம:
ஓம் த்³வாரகானாயகாய நம:
ஓம் ப³லினே நம:
ஓம் வ்ருன்தா³வனான்த ஸஞ்சாரிணே நம:
ஓம் துலஸீதா³ம பூ⁴ஷணாய நம: ॥ 6௦ ॥

ஓம் ஶ்யமன்தக மணேர்ஹர்த்ரே நம:
ஓம் நரனாராயணாத்மகாய நம:
ஓம் குப்³ஜாக்ருஷ்ணாம்ப³ரத⁴ராய நம:
ஓம் மாயினே நம:
ஓம் பரமபூருஷாய நம:
ஓம் முஷ்டிகாஸுர சாணூர மல்லயுத்³த⁴ விஶாரதா³ய நம:
ஓம் ஸம்ஸாரவைரிணே நம:
ஓம் கம்ஸாரயே நம:
ஓம் முராரயே நம:
ஓம் நரகான்தகாய நம: ॥ 7௦ ॥

ஓம் அனாதி³ ப்³ரஹ்மசாரிணே நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாவ்யஸன கர்ஶகாய நம:
ஓம் ஶிஶுபால ஶிரஶ்சே²த்ரே நம:
ஓம் து³ர்யோத⁴ன குலான்தகாய நம:
ஓம் விது³ராக்ரூர வரதா³ய நம:
ஓம் விஶ்வரூப ப்ரத³ர்ஶகாய நம:
ஓம் ஸத்யவாசே நம:
ஓம் ஸத்ய ஸங்கல்பாய நம:
ஓம் ஸத்யபா⁴மாரதாய நம:
ஓம் ஜயினே நம: ॥ 8௦ ॥

ஓம் ஸுப⁴த்³ரா பூர்வஜாய நம:
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம:
ஓம் பீ⁴ஷ்மமுக்தி ப்ரதா³யகாய நம:
ஓம் ஜக³த்³கு³ரவே நம:
ஓம் ஜக³ன்னாதா²ய நம:
ஓம் வேணுனாத³ விஶாரதா³ய நம:
ஓம் வ்ருஷபா⁴ஸுர வித்⁴வம்ஸினே நம:
ஓம் பா³ணாஸுர கரான்தகாய நம:
ஓம் யுதி⁴ஷ்டி²ர ப்ரதிஷ்டா²த்ரே நம:
ஓம் ப³ர்ஹிப³ர்ஹாவதம்ஸகாய நம: ॥ 9௦ ॥

ஓம் பார்த²ஸாரத²யே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் கீ³தாம்ருத மஹோத³த⁴யே நம:
ஓம் கால்தீ³ய ப²ணிமாணிக்ய ரஞ்ஜித ஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜாய நம:
ஓம் தா³மோத³ராய நம:
ஓம் யஜ்ஞ்னபோ⁴க்ர்தே நம:
ஓம் தா³னவேன்த்³ர வினாஶகாய நம:
ஓம் நாராயணாய நம:
ஓம் பரஸ்மை ப்³ரஹ்மணே நம:
ஓம் பன்னகா³ஶன வாஹனாய நம: ॥ 1௦௦ ॥

ஓம் ஜலக்ரீடா³ஸமாஸக்த கோ³பீவஸ்த்ராபஹாரகாய நம:
ஓம் புண்யஶ்லோகாய நம:
ஓம் தீர்த²பாதா³ய நம:
ஓம் வேத³வேத்³யாய நம:
ஓம் த³யானித⁴யே நம:
ஓம் ஸர்வதீர்தா²த்மகாய நம:
ஓம் ஸர்வக்³ரஹரூபிணே நம:
ஓம் பராத்பராய நம: ॥ 1௦8 ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ PDF

க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ PDF

Leave a Comment