Download HinduNidhi App
Shri Krishna

কৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Lord Krishna Bengali

Shri KrishnaAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| কৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নামাবলি ||

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।
ওঁ কমলানাথায় নমঃ ।
ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ বসুদেবাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায় নমঃ ।
ওঁ লীলামানুষবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবত্সকৌস্তুভধরায় নমঃ ।
ওঁ য়শোদাবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ । ১০।

ওঁ চতুর্ভুজাত্তচক্রাসিগদাশঙ্খ্যাদ্যুদায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ দেবকীনন্দনায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীশায় নমঃ ।
ওঁ নন্দগোপপ্রিয়াত্মজায় নমঃ ।
ওঁ য়মুনাবেগসংহারিণে নমঃ ।
ওঁ বলভদ্রপ্রিয়ানুজায় নমঃ ।
ওঁ পূতনাজীবিতাপহরায় নমঃ ।
ওঁ শকটাসুরভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ নন্দব্রজজনানন্দিনে নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় নমঃ । ২০।

ওঁ নবনীতবিলিপ্তাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ নবনীতনটায় নমঃ ।
ওঁ অনঘায় নমঃ ।
ওঁ নবনীতলবাহারিণে নমঃ ।
ওঁ মুচুকুন্দপ্রসাদকায় নমঃ ।
ওঁ ষোডশস্ত্রীসহস্রেশায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিভঙ্গিনে নমঃ ।
ওঁ মধুরাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ শুকবাগমৃতাব্ধিন্দবে নমঃ ।
ওঁ গোবিন্দায় নমঃ । ৩০।

ওঁ গোবিদাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ বত্সবাটীচরায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ ধেনুকাসুরভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ তৃণীকৃততৃণাবর্তায় নমঃ ।
ওঁ য়মলার্জুনভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ উত্তালতালভেত্রে নমঃ ।
ওঁ তমালশ্যামলাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ গোপগোপীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিনে নমঃ । ৪০।

ওঁ কোটিসূর্যসমপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ ইলাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পরঞ্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ য়াদবেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ য়দূদ্বহায় নমঃ ।
ওঁ বনমালিনে নমঃ ।
ওঁ পীতবাসসে নমঃ ।
ওঁ পারিজাতাপহারকায় নমঃ ।
ওঁ গোবর্ধনাচলোদ্ধর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গোপালায় নমঃ । ৫০।

ওঁ সর্বপালকায় নমঃ ।
ওঁ অজায় নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ কামজনকায় নমঃ ।
ওঁ কঞ্জলোচনায় নমঃ ।
ওঁ মধুঘ্নে নমঃ ।
ওঁ মথুরানাথায় নমঃ ।
ওঁ দ্বারকানায়কায় নমঃ ।
ওঁ বলিনে নমঃ ।
ওঁ বৃন্দাবনান্তসঞ্চারিণে নমঃ । ৬০।

ওঁ তুলসীদামভূষণায় নমঃ ।
ওঁ স্যমন্তকমণের্হর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ নরনারায়ণাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ কুব্জাকৃষ্টাম্বরধরায় নমঃ ।
ওঁ মায়িনে নমঃ ।
ওঁ পরমপূরুষায় নমঃ ।
ওঁ মুষ্টিকাসুরচাণূরমল্লয়ুদ্ধবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ সংসারবৈরিণে নমঃ ।
ওঁ কংসারয়ে নমঃ ।
ওঁ মুরারয়ে নমঃ । ৭০।

ওঁ নরকান্তকায় নমঃ ।
ওঁ অনাদিব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণাব্যসনকর্ষকায় নমঃ ।
ওঁ শিশুপালশিরশ্ছেত্রে নমঃ ।
ওঁ দুর্যোধনকুলান্তকায় নমঃ ।
ওঁ বিদুরাক্রূরবরদায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপপ্রদর্শকায় নমঃ ।
ওঁ সত্যবাচে নমঃ ।
ওঁ সত্যসঙ্কল্পায় নমঃ ।
ওঁ সত্যভামারতায় নমঃ । ৮০।

ওঁ জয়িনে নমঃ ।
ওঁ সুভদ্রাপূর্বজায় নমঃ ।
ওঁ জিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ ভীষ্মমুক্তিপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্গুরবে নমঃ ।
ওঁ জগন্নাথায় নমঃ ।
ওঁ বেণুনাদবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ বৃষভাসুরবিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ বাণাসুরকরান্তকায় নমঃ । বাণাসুরবলান্তকায়
(ওঁ বকারয়ে নমঃ ।
ওঁ বাণনাহুকৃতে নমঃ ।)
ওঁ য়ুধিষ্ঠিরপ্রতিষ্ঠাত্রে নমঃ । ৯০।

ওঁ বর্হিবর্হাবতংসকায় নমঃ ।
ওঁ পার্থসারথয়ে নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তগীতামৃতমহোদধয়ে নমঃ ।
ওঁ কালীয়ফণিমাণিক্যরঞ্জিতশ্রীপদাম্বুজায় নমঃ ।
ওঁ দামোদরায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ দানবেন্দ্রবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ পন্নগাশনবাহনায় নমঃ । ১০০।

ওঁ জলক্রীডাসমাসক্তগোপীবস্ত্রাপহারকায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যশ্লোকায় নমঃ ।
ওঁ তীর্থকরায় নমঃ ।
ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ দয়ানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বতীর্থাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগ্রহরূপিণে নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরস্মৈ নমঃ । ১০৮।

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download কৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

কৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment