Download HinduNidhi App
Shri Krishna

શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ૧૦૮ નામ

108 Names of Lord Krishna Gujarati

Shri KrishnaAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| કૃષ્ણાષ્ટોત્તર શતનામાવલિ ||

ૐ શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ।
ૐ કમલાનાથાય નમઃ ।
ૐ વાસુદેવાય નમઃ ।
ૐ સનાતનાય નમઃ ।
ૐ વસુદેવાત્મજાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યાય નમઃ ।
ૐ લીલામાનુષવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ શ્રીવત્સકૌસ્તુભધરાય નમઃ ।
ૐ યશોદાવત્સલાય નમઃ ।
ૐ હરયે નમઃ । ૧૦।

ૐ ચતુર્ભુજાત્તચક્રાસિગદાશઙ્ખ્યાદ્યુદાયુધાય નમઃ ।
ૐ દેવકીનન્દનાય નમઃ ।
ૐ શ્રીશાય નમઃ ।
ૐ નન્દગોપપ્રિયાત્મજાય નમઃ ।
ૐ યમુનાવેગસંહારિણે નમઃ ।
ૐ બલભદ્રપ્રિયાનુજાય નમઃ ।
ૐ પૂતનાજીવિતાપહરાય નમઃ ।
ૐ શકટાસુરભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ નન્દવ્રજજનાનન્દિને નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય નમઃ । ૨૦।

ૐ નવનીતવિલિપ્તાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ નવનીતનટાય નમઃ ।
ૐ અનઘાય નમઃ ।
ૐ નવનીતલવાહારિણે નમઃ ।
ૐ મુચુકુન્દપ્રસાદકાય નમઃ ।
ૐ ષોડશસ્ત્રીસહસ્રેશાય નમઃ ।
ૐ ત્રિભઙ્ગિને નમઃ ।
ૐ મધુરાકૃતયે નમઃ ।
ૐ શુકવાગમૃતાબ્ધિન્દવે નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દાય નમઃ । ૩૦।

ૐ ગોવિદામ્પતયે નમઃ ।
ૐ વત્સવાટીચરાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ ધેનુકાસુરભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ તૃણીકૃતતૃણાવર્તાય નમઃ ।
ૐ યમલાર્જુનભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તાલતાલભેત્રે નમઃ ।
ૐ તમાલશ્યામલાકૃતયે નમઃ ।
ૐ ગોપગોપીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ યોગિને નમઃ । ૪૦।

ૐ ગોવિદામ્પતયે નમઃ ।
ૐ વત્સવાટીચરાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ ધેનુકાસુરભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ તૃણીકૃતતૃણાવર્તાય નમઃ ।
ૐ યમલાર્જુનભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તાલતાલભેત્રે નમઃ ।
ૐ તમાલશ્યામલાકૃતયે નમઃ ।
ૐ ગોપગોપીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ યોગિને નમઃ । ૪૦।

ૐ કોટિસૂર્યસમપ્રભાય નમઃ ।
ૐ ઇલાપતયે નમઃ ।
ૐ પરઞ્જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ યાદવેન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ યદૂદ્વહાય નમઃ ।
ૐ વનમાલિને નમઃ ।
ૐ પીતવાસસે નમઃ ।
ૐ પારિજાતાપહારકાય નમઃ ।
ૐ ગોવર્ધનાચલોદ્ધર્ત્રે નમઃ ।
ૐ ગોપાલાય નમઃ । ૫૦।

ૐ સર્વપાલકાય નમઃ ।
ૐ અજાય નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ કામજનકાય નમઃ ।
ૐ કઞ્જલોચનાય નમઃ ।
ૐ મધુઘ્ને નમઃ ।
ૐ મથુરાનાથાય નમઃ ।
ૐ દ્વારકાનાયકાય નમઃ ।
ૐ બલિને નમઃ ।
ૐ વૃન્દાવનાન્તસઞ્ચારિણે નમઃ । ૬૦।

ૐ તુલસીદામભૂષણાય નમઃ ।
ૐ સ્યમન્તકમણેર્હર્ત્રે નમઃ ।
ૐ નરનારાયણાત્મકાય નમઃ ।
ૐ કુબ્જાકૃષ્ટામ્બરધરાય નમઃ ।
ૐ માયિને નમઃ ।
ૐ પરમપૂરુષાય નમઃ ।
ૐ મુષ્ટિકાસુરચાણૂરમલ્લયુદ્ધવિશારદાય નમઃ ।
ૐ સંસારવૈરિણે નમઃ ।
ૐ કંસારયે નમઃ ।
ૐ મુરારયે નમઃ । ૭૦।

ૐ નરકાન્તકાય નમઃ ।
ૐ અનાદિબ્રહ્મચારિણે નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાવ્યસનકર્ષકાય નમઃ ।
ૐ શિશુપાલશિરશ્છેત્રે નમઃ ।
ૐ દુર્યોધનકુલાન્તકાય નમઃ ।
ૐ વિદુરાક્રૂરવરદાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વરૂપપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ સત્યવાચે નમઃ ।
ૐ સત્યસઙ્કલ્પાય નમઃ ।
ૐ સત્યભામારતાય નમઃ । ૮૦।

ૐ જલક્રીડાસમાસક્તગોપીવસ્ત્રાપહારકાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યશ્લોકાય નમઃ ।
ૐ તીર્થકરાય નમઃ ।
ૐ વેદવેદ્યાય નમઃ ।
ૐ દયાનિધયે નમઃ ।
ૐ સર્વતીર્થાત્મકાય નમઃ ।
ૐ સર્વગ્રહરૂપિણે નમઃ ।
ૐ પરાત્પરસ્મૈ નમઃ । ૧૦૮।

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ૧૦૮ નામ PDF

શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ૧૦૮ નામ PDF

Leave a Comment