Download HinduNidhi App
Shri Ram

ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி

108 Names of Lord Ram Tamil

Shri RamAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)தமிழ்
Share This

 ||ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி||

ஓம் ஶ்ரீராமாய னமஃ |
ஓம் ராமபத்ராய னமஃ |
ஓம் ராமசம்த்ராய னமஃ |
ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ |
ஓம் ராஜீவலோசனாய னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ |
ஓம் ராஜேம்த்ராய னமஃ |
ஓம் ரகுபும்கவாய னமஃ |
ஓம் ஜானகீவல்லபாய னமஃ |
ஓம் சைத்ராய னமஃ || ௧0 ||

ஓம் ஜிதமித்ராய னமஃ |
ஓம் ஜனார்தனாய னமஃ |
ஓம் விஶ்வாமித்ர ப்ரியாய னமஃ |
ஓம் தாம்தாய னமஃ |
ஓம் ஶரண்யத்ராணதத்பராய னமஃ |
ஓம் வாலிப்ரமதனாய னமஃ |
ஓம் வாக்மினே னமஃ |
ஓம் ஸத்யவாசே னமஃ |
ஓம் ஸத்யவிக்ரமாய னமஃ |
ஓம் ஸத்யவ்ரதாய னமஃ || ௨0 ||

ஓம் வ்ரததராய னமஃ |
ஓம் ஸதாஹனுமதாஶ்ரிதாய னமஃ |
ஓம் கௌஸலேயாய னமஃ |
ஓம் கரத்வம்ஸினே னமஃ |
ஓம் விராதவதபம்டிதாய னமஃ |
ஓம் விபீஷணபரித்ராணாய னமஃ |
ஓம் ஹரகோதம்டகம்டனாய னமஃ |
ஓம் ஸப்ததாளப்ரபேத்த்ரே னமஃ |
ஓம் தஶக்ரீவஶிரோஹராய னமஃ |
ஓம் ஜாமதக்ன்யமஹாதர்ப தளனாய னமஃ || ௩0 ||

ஓம் தாடகாம்தகாய னமஃ |
ஓம் வேதாம்தஸாராய னமஃ |
ஓம் வேதாத்மனே னமஃ |
ஓம் பவரோகைகஸ்யபேஷஜாய னமஃ |
ஓம் தூஷணத்ரிஶிரோஹம்த்ரே னமஃ |
ஓம் த்ரிமூர்தயே னமஃ |
ஓம் த்ரிகுணாத்மகாய னமஃ |
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய னமஃ |
ஓம் த்ரிலோகாத்மனே னமஃ |
ஓம் புண்யசாரித்ரகீர்தனாய னமஃ || ௪0 ||

ஓம் த்ரிலோகரக்ஷகாய னமஃ |
ஓம் தன்வினே னமஃ |
ஓம் தம்டகாரண்யகர்தனாய னமஃ |
ஓம் அஹல்யாஶாபஶமனாய னமஃ |
ஓம் பித்றுபக்தாய னமஃ |
ஓம் வரப்ரதாய னமஃ |
ஓம் ஜிதேம்த்ரியாய னமஃ |
ஓம் ஜிதக்ரோதாய னமஃ |
ஓம் ஜிதமித்ராய னமஃ |
ஓம் ஜகத்குரவே னமஃ || ௫0 ||

ஓம் யக்ஷவானரஸம்காதினே னமஃ |
ஓம் சித்ரகூடஸமாஶ்ரயாய னமஃ |
ஓம் ஜயம்தத்ராணவரதாய னமஃ |
ஓம் ஸுமித்ராபுத்ரஸேவிதாய னமஃ |
ஓம் ஸர்வதேவாதிதேவாய னமஃ |
ஓம் ம்றுதவானரஜீவனாய னமஃ |
ஓம் மாயாமாரீசஹம்த்ரே னமஃ |
ஓம் மஹாதேவாய னமஃ |
ஓம் மஹாபுஜாய னமஃ |
ஓம் ஸர்வதேவஸ்துதாய னமஃ || ௬0 ||

ஓம் ஸௌம்யாய னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய னமஃ |
ஓம் முனிஸம்ஸ்துதாய னமஃ |
ஓம் மஹாயோகினே னமஃ |
ஓம் மஹோதராய னமஃ |
ஓம் ஸுக்ரீவேப்ஸிதராஜ்யதாய னமஃ |
ஓம் ஸர்வபுண்யாதிகபலாய னமஃ |
ஓம் ஸ்ம்றுதஸர்வாகனாஶனாய னமஃ |
ஓம் ஆதிபுருஷாய னமஃ |
ஓம் பரம புருஷாய னமஃ || ௭0 ||

ஓம் மஹாபுருஷாய னமஃ |
ஓம் புண்யோதயாய னமஃ |
ஓம் தயாஸாராய னமஃ |
ஓம் புராணபுருஷோத்தமாய னமஃ |
ஓம் ஸ்மிதவக்த்ராய னமஃ |
ஓம் மிதபாஷிணே னமஃ |
ஓம் பூர்வபாஷிணே னமஃ |
ஓம் ராகவாய னமஃ |
ஓம் அனம்தகுணகம்பீராய னமஃ |
ஓம் தீரோதாத்தகுணோத்தராய னமஃ || ௮0 ||

ஓம் மாயாமானுஷசாரித்ராய னமஃ |
ஓம் மஹாதேவாதிபூஜிதாய னமஃ |
ஓம் ஸேதுக்றுதே னமஃ |
ஓம் ஜிதவாராஶயே னமஃ |
ஓம் ஸர்வதீர்தமயாய னமஃ |
ஓம் ஹரயே னமஃ |
ஓம் ஶ்யாமாம்காய னமஃ |
ஓம் ஸும்தராய னமஃ |
ஓம் ஶூராய னமஃ |
ஓம் பீதவாஸாய னமஃ || ௯0 ||

ஓம் தனுர்தராய னமஃ |
ஓம் ஸர்வயஜ்ஞாதிபாய னமஃ |
ஓம் யஜ்ஞாய னமஃ |
ஓம் ஜராமரணவர்ஜிதாய னமஃ |
ஓம் விபீஷண ப்ரதிஷ்டாத்ரே னமஃ |
ஓம் ஸர்வாபகுணவர்ஜிதாய னமஃ |
ஓம் பரமாத்மனே னமஃ |
ஓம் பரஸ்மைப்ரஹ்மணே னமஃ |
ஓம் ஸச்சிதானம்தவிக்ரஹாய னமஃ |
ஓம் பரஸ்மைஜ்யோதிஷே னமஃ || ௧00 ||

ஓம் பரஸ்மைதாம்னே னமஃ |
ஓம் பராகாஶாய னமஃ |
ஓம் பராத்பரஸ்மை னமஃ |
ஓம் பரேஶாய னமஃ |
ஓம் பாரகாய னமஃ |
ஓம் பாராய னமஃ |
ஓம் ஸர்வதேவாத்மகாய னமஃ |
ஓம் பரஸ்மை னமஃ || ௧0௮ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி PDF

ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி PDF

Leave a Comment