Download HinduNidhi App
Shri Ram

শ্রী রাম অষ্টোত্তর শতনামাবলি

108 Names of Lord Ram Bengali

Shri RamAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

||শ্রী রাম অষ্টোত্তর শতনামাবলি||

ওং শ্রীরামায় নমঃ |
ওং রামভদ্রায় নমঃ |
ওং রামচংদ্রায় নমঃ |
ওং শাশ্বতায় নমঃ |
ওং রাজীবলোচনায় নমঃ |
ওং শ্রীমতে নমঃ |
ওং রাজেংদ্রায় নমঃ |
ওং রঘুপুংগবায় নমঃ |
ওং জানকীবল্লভায় নমঃ |
ওং চৈত্রায় নমঃ || ১০ ||

ওং জিতমিত্রায় নমঃ |
ওং জনার্দনায় নমঃ |
ওং বিশ্বামিত্র প্রিয়ায় নমঃ |
ওং দাংতায় নমঃ |
ওং শরণ্য়ত্রাণতত্পরায় নমঃ |
ওং বালিপ্রমথনায় নমঃ |
ওং বাগ্মিনে নমঃ |
ওং সত্য়বাচে নমঃ |
ওং সত্য়বিক্রমায় নমঃ |
ওং সত্য়ব্রতায় নমঃ || ২০ ||

ওং ব্রতধরায় নমঃ |
ওং সদাহনুমদাশ্রিতায় নমঃ |
ওং কৌসলেয়ায় নমঃ |
ওং খরধ্বংসিনে নমঃ |
ওং বিরাধবধপংডিতায় নমঃ |
ওং বিভীষণপরিত্রাণায় নমঃ |
ওং হরকোদংডখংডনায় নমঃ |
ওং সপ্ততালপ্রভেত্ত্রে নমঃ |
ওং দশগ্রীবশিরোহরায় নমঃ |
ওং জামদগ্ন্য়মহাদর্প দলনায় নমঃ || ৩০ ||

ওং তাটকাংতকায় নমঃ |
ওং বেদাংতসারায় নমঃ |
ওং বেদাত্মনে নমঃ |
ওং ভবরোগৈকস্য়ভেষজায় নমঃ |
ওং দূষণত্রিশিরোহংত্রে নমঃ |
ওং ত্রিমূর্তয়ে নমঃ |
ওং ত্রিগুণাত্মকায় নমঃ |
ওং ত্রিবিক্রমায় নমঃ |
ওং ত্রিলোকাত্মনে নমঃ |
ওং পুণ্য়চারিত্রকীর্তনায় নমঃ || ৪০ ||

ওং ত্রিলোকরক্ষকায় নমঃ |
ওং ধন্বিনে নমঃ |
ওং দংডকারণ্য়কর্তনায় নমঃ |
ওং অহল্য়াশাপশমনায় নমঃ |
ওং পিতৃভক্তায় নমঃ |
ওং বরপ্রদায় নমঃ |
ওং জিতেংদ্রিয়ায় নমঃ |
ওং জিতক্রোধায় নমঃ |
ওং জিতমিত্রায় নমঃ |
ওং জগদ্গুরবে নমঃ || ৫০ ||

ওং য়ক্ষবানরসংঘাতিনে নমঃ |
ওং চিত্রকূটসমাশ্রয়ায় নমঃ |
ওং জয়ংতত্রাণবরদায় নমঃ |
ওং সুমিত্রাপুত্রসেবিতায় নমঃ |
ওং সর্বদেবাধিদেবায় নমঃ |
ওং মৃতবানরজীবনায় নমঃ |
ওং মায়ামারীচহংত্রে নমঃ |
ওং মহাদেবায় নমঃ |
ওং মহাভুজায় নমঃ |
ওং সর্বদেবস্তুতায় নমঃ || ৬০ ||

ওং সৌম্য়ায় নমঃ |
ওং ব্রহ্মণ্য়ায় নমঃ |
ওং মুনিসংস্তুতায় নমঃ |
ওং মহায়োগিনে নমঃ |
ওং মহোদরায় নমঃ |
ওং সুগ্রীবেপ্সিতরাজ্য়দায় নমঃ |
ওং সর্বপুণ্য়াধিকফলায় নমঃ |
ওং স্মৃতসর্বাঘনাশনায় নমঃ |
ওং আদিপুরুষায় নমঃ |
ওং পরম পুরুষায় নমঃ || ৭০ ||

ওং মহাপুরুষায় নমঃ |
ওং পুণ্য়োদয়ায় নমঃ |
ওং দয়াসারায় নমঃ |
ওং পুরাণপুরুষোত্তমায় নমঃ |
ওং স্মিতবক্ত্রায় নমঃ |
ওং মিতভাষিণে নমঃ |
ওং পূর্বভাষিণে নমঃ |
ওং রাঘবায় নমঃ |
ওং অনংতগুণগংভীরায় নমঃ |
ওং ধীরোদাত্তগুণোত্তরায় নমঃ || ৮০ ||

ওং মায়ামানুষচারিত্রায় নমঃ |
ওং মহাদেবাদিপূজিতায় নমঃ |
ওং সেতুকৃতে নমঃ |
ওং জিতবারাশয়ে নমঃ |
ওং সর্বতীর্থময়ায় নমঃ |
ওং শ্য়ামাংগায় নমঃ |
ওং সুংদরায় নমঃ |
ওং শূরায় নমঃ |
ওং পীতবাসায় নমঃ || ৯০ ||

ওং ধনুর্ধরায় নমঃ |
ওং সর্বয়জ্ঞাধিপায় নমঃ |
ওং য়জ্ঞায় নমঃ |
ওং জরামরণবর্জিতায় নমঃ |
ওং বিভীষণ প্রতিষ্ঠাত্রে নমঃ |
ওং সর্বাপগুণবর্জিতায় নমঃ |
ওং পরমাত্মনে নমঃ |
ওং পরস্মৈব্রহ্মণে নমঃ |
ওং সচ্চিদানংদবিগ্রহায় নমঃ |
ওং পরস্মৈজ্য়োতিষে নমঃ || ১০০ ||

ওং পরস্মৈধাম্নে নমঃ |
ওং পরাকাশায় নমঃ |
ওং পরাত্পরস্মৈ নমঃ |
ওং পরেশায় নমঃ |
ওং পারগায় নমঃ |
ওং পারায় নমঃ |
ওং সর্বদেবাত্মকায় নমঃ |
ওং পরস্মৈ নমঃ || ১০৮ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download শ্রী রাম অষ্টোত্তর শতনামাবলি PDF

শ্রী রাম অষ্টোত্তর শতনামাবলি PDF

Leave a Comment