Download HinduNidhi App
Shri Vishnu

విష్ణు అష్టోత్తర శత నామావళి

108 Names of Lord Vishnu Telugu

Shri VishnuAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)తెలుగు
Share This

|| విష్ణు అష్టోత్తర శత నామావళి ||

ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం జిష్ణవే నమః ।
ఓం వషట్కారాయ నమః ।
ఓం దేవదేవాయ నమః ।
ఓం వృషాకపయే నమః ।
ఓం దామోదరాయ నమః ।
ఓం దీనబంధవే నమః ।
ఓం ఆదిదేవాయ నమః ।
ఓం అదితేస్తుతాయ నమః ।
ఓం పుండరీకాయ నమః (10)

ఓం పరానందాయ నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పరాత్పరాయ నమః ।
ఓం పరశుధారిణే నమః ।
ఓం విశ్వాత్మనే నమః ।
ఓం కృష్ణాయ నమః ।
ఓం కలిమలాపహారిణే నమః ।
ఓం కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కాయ నమః ।
ఓం నరాయ నమః ।
ఓం నారాయణాయ నమః (20)

ఓం హరయే నమః ।
ఓం హరాయ నమః ।
ఓం హరప్రియాయ నమః ।
ఓం స్వామినే నమః ।
ఓం వైకుంఠాయ నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం హృషీకేశాయ నమః ।
ఓం అప్రమేయాత్మనే నమః ।
ఓం వరాహాయ నమః ।
ఓం ధరణీధరాయ నమః (30)

ఓం వామనాయ నమః ।
ఓం వేదవక్తాయ నమః ।
ఓం వాసుదేవాయ నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం రామాయ నమః ।
ఓం విరామాయ నమః ।
ఓం విరజాయ నమః ।
ఓం రావణారయే నమః ।
ఓం రమాపతయే నమః ।
ఓం వైకుంఠవాసినే నమః (40)

ఓం వసుమతే నమః ।
ఓం ధనదాయ నమః ।
ఓం ధరణీధరాయ నమః ।
ఓం ధర్మేశాయ నమః ।
ఓం ధరణీనాథాయ నమః ।
ఓం ధ్యేయాయ నమః ।
ఓం ధర్మభృతాంవరాయ నమః ।
ఓం సహస్రశీర్షాయ నమః ।
ఓం పురుషాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః (50)

ఓం సహస్రపాదే నమః ।
ఓం సర్వగాయ నమః ।
ఓం సర్వవిదే నమః ।
ఓం సర్వాయ నమః ।
ఓం శరణ్యాయ నమః ।
ఓం సాధువల్లభాయ నమః ।
ఓం కౌసల్యానందనాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం రక్షసఃకులనాశకాయ నమః ।
ఓం జగత్కర్తాయ నమః (60)

ఓం జగద్ధర్తాయ నమః ।
ఓం జగజ్జేతాయ నమః ।
ఓం జనార్తిహరాయ నమః ।
ఓం జానకీవల్లభాయ నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం జయరూపాయ నమః ।
ఓం జలేశ్వరాయ నమః ।
ఓం క్షీరాబ్ధివాసినే నమః ।
ఓం క్షీరాబ్ధితనయావల్లభాయ నమః ।
ఓం శేషశాయినే నమః (70)

ఓం పన్నగారివాహనాయ నమః ।
ఓం విష్టరశ్రవసే నమః ।
ఓం మాధవాయ నమః ।
ఓం మథురానాథాయ నమః ।
ఓం ముకుందాయ నమః ।
ఓం మోహనాశనాయ నమః ।
ఓం దైత్యారిణే నమః ।
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః ।
ఓం అచ్యుతాయ నమః ।
ఓం మధుసూదనాయ నమః (80)

ఓం సోమసూర్యాగ్నినయనాయ నమః ।
ఓం నృసింహాయ నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం శుద్ధాయ నమః ।
ఓం నరదేవాయ నమః ।
ఓం జగత్ప్రభవే నమః ।
ఓం హయగ్రీవాయ నమః ।
ఓం జితరిపవే నమః (90)

ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ।
ఓం రుక్మిణీపతయే నమః ।
ఓం సర్వదేవమయాయ నమః ।
ఓం శ్రీశాయ నమః ।
ఓం సర్వాధారాయ నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యప్రదాయ నమః ।
ఓం స్రష్టే నమః ।
ఓం విష్వక్సేనాయ నమః (100)

ఓం జనార్దనాయ నమః ।
ఓం యశోదాతనయాయ నమః ।
ఓం యోగినే నమః ।
ఓం యోగశాస్త్రపరాయణాయ నమః ।
ఓం రుద్రాత్మకాయ నమః ।
ఓం రుద్రమూర్తయే నమః ।
ఓం రాఘవాయ నమః ।
ఓం మధుసూదనాయ నమః (108)

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download విష్ణు అష్టోత్తర శత నామావళి PDF

విష్ణు అష్టోత్తర శత నామావళి PDF

Leave a Comment