Download HinduNidhi App
Shri Vishnu

বিষ্ণু অষ্টোত্তর শতনামাবলি

108 Names of Lord Vishnu Bengali

Shri VishnuAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

||বিষ্ণু অষ্টোত্তর শতনামাবলি||

ওং কৃষ্ণায় নমঃ |
ওং কেশবায় নমঃ |
ওং কেশিশত্রবে নমঃ |
ওং সনাতনায় নমঃ |
ওং কংসারয়ে নমঃ |
ওং ধেনুকারয়ে নমঃ |
ওং শিশুপালরিপবে নমঃ |
ওং প্রভুবে নমঃ |
ওং য়শোদানংদনায় নমঃ |
ওং শৌরয়ে নমঃ || ১ ||

ওং পুংডরীকনিভেক্ষণায় নমঃ |
ওং দামোদরায় নমঃ |
ওং জগন্নাথায় নমঃ |
ওং জগত্কর্ত্রে নমঃ |
ওং জগত্প্রিয়ায় নমঃ |
ওং নারায়ণায় নমঃ |
ওং বলিধ্বংসিনে নমঃ |
ওং বামনায় নমঃ |
ওং অদিতিনংদনায় নমঃ |
ওং বিষ্ণবে নমঃ || ২ ||

ওং য়দুকুলশ্রেষ্ঠায় নমঃ |
ওং বাসুদেবায় নমঃ |
ওং বসুপ্রদায় নমঃ |
ওং অনংতায় নমঃ |
ওং কৈটভারয়ে নমঃ |
ওং মল্লজিতে নমঃ |
ওং নরকাংতকায় নমঃ |
ওং অচ্য়ুতায় নমঃ |
ওং শ্রীধরায় নমঃ |
ওং শ্রীমতে নমঃ || ৩০ ||

ওং শ্রীপতয়ে নমঃ |
ওং পুরুষোত্তমায় নমঃ |
ওং গোবিংদায় নমঃ |
ওং বনমালিনে নমঃ |
ওং হৃষিকেশায় নমঃ |
ওং অখিলার্তিঘ্নে নমঃ |
ওং নৃসিংহায় নমঃ |
ওং দৈত্য়শত্রবে নমঃ |
ওং মত্স্য়দেবায় নমঃ |
ওং জগন্ময়ায় নমঃ || ৪০ ||

ওং ভূমিধারিণে নমঃ |
ওং মহাকূর্মায় নমঃ |
ওং বরাহায় নমঃ |
ওং পৃথিবীপতয়ে নমঃ |
ওং বৈকুংঠায় নমঃ |
ওং পীতবাসসে নমঃ |
ওং চক্রপাণয়ে নমঃ |
ওং গদাধরায় নমঃ |
ওং শংখভৃতে নমঃ |
ওং পদ্মপাণয়ে নমঃ || ৫০ ||

ওং নংদকিনে নমঃ |
ওং গরুডধ্বজায় নমঃ |
ওং চতুর্ভুজায় নমঃ |
ওং মহাসত্বায় নমঃ |
ওং মহাবুদ্ধয়ে নমঃ |
ওং মহাভুজায় নমঃ |
ওং মহাতেজসে নমঃ |
ওং মহাবাহুপ্রিয়ায় নমঃ |
ওং মহোত্সবায় নমঃ |
ওং প্রভবে নমঃ || ৬০ ||

ওং বিষ্বক্সেনায় নমঃ |
ওং শার্ঘিণে নমঃ |
ওং পদ্মনাভায় নমঃ |
ওং জনার্দনায় নমঃ |
ওং তুলসীবল্লভায় নমঃ |
ওং অপরায় নমঃ |
ওং পরেশায় নমঃ |
ওং পরমেশ্বরায় নমঃ |
ওং পরমক্লেশহারিণে নমঃ |
ওং পরত্রসুখদায় নমঃ || ৭০ ||

ওং পরস্মৈ নমঃ |
ওং হৃদয়স্থায় নমঃ |
ওং অংবরস্থায় নমঃ |
ওং অয়ায় নমঃ |
ওং মোহদায় নমঃ |
ওং মোহনাশনায় নমঃ |
ওং সমস্তপাতকধ্বংসিনে নমঃ |
ওং মহাবলবলাংতকায় নমঃ |
ওং রুক্মিণীরমণায় নমঃ |
ওং রুক্মিপ্রতিজ্ঞাখংডনায় নমঃ || ৮০ ||

ওং মহতে নমঃ |
ওং দামবদ্ধায় নমঃ |
ওং ক্লেশহারিণে নমঃ |
ওং গোবর্ধনধরায় নমঃ |
ওং হরয়ে নমঃ |
ওং পূতনারয়ে নমঃ |
ওং মুষ্টিকারয়ে নমঃ |
ওং য়মলার্জুনভংজনায় নমঃ |
ওং উপেংদ্রায় নমঃ |
ওং বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ || ৯০ ||

ওং ব্য়োমপাদায় নমঃ |
ওং সনাতনায় নমঃ |
ওং পরমাত্মনে নমঃ |
ওং পরব্রহ্মণে নমঃ |
ওং প্রণতার্তিবিনাশনায় নমঃ |
ওং ত্রিবিক্রমায় নমঃ |
ওং মহামায়ায় নমঃ |
ওং য়োগবিদে নমঃ |
ওং বিষ্টরশ্রবসে নমঃ |
ওং শ্রীনিধয়ে নমঃ || ১০০ ||

ওং শ্রীনিবাসায় নমঃ |
ওং য়জ্ঞভোক্ত্রে নমঃ |
ওং সুখপ্রদায় নমঃ |
ওং য়জ্ঞেশ্বরায় নমঃ |
ওং রাবণারয়ে নমঃ |
ওং প্রলংবঘ্নায় নমঃ |
ওং অক্ষয়ায় নমঃ |
ওং অব্য়য়ায় নমঃ || ১০৮ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download বিষ্ণু অষ্টোত্তর শতনামাবলি PDF

বিষ্ণু অষ্টোত্তর শতনামাবলি PDF

Leave a Comment