Download HinduNidhi App
Misc

गुरूची आरती

Guruchi Aarti Marathi

MiscAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

सगुण हे आरती निर्गुण ओवाळू ॥
कल्पनेचे घृत घालू दीप पाजळू ॥ १ ॥

ओवाळू आरती सद्गुरुनाथा, श्रीगुरुनाथा ॥
भावे चरणकमळावरी ठेविला माथा ॥ ध्रु० ॥

अविद्येचा मोह पडला उपडोनी सांडू ॥
आशा मनशा तृष्णा काम क्रोध कुरवंडू ॥

ओवाळू ॥ २ ॥

सद्गुरूचे पूजनकेले षोडशोपचारी ॥
रामानंद जीवनमुक्त झाला संसारी ॥

ओवाळू० ॥ ३ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download गुरूची आरती PDF

गुरूची आरती PDF

Leave a Comment