Download HinduNidhi App
Misc

हरतालिकेची आरती

Hartalika Aarti Marathi

MiscAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

|| हरतालिकेची आरती ||

जय देवी हरितालिके। सखी पार्वती अंबिके ॥
आरती ओवाळीते । ज्ञानदीप कळिके ॥ धृ ॥

जय देवी हरितालिके ॥

हर अर्धांगी वससी । जासी यज्ञा माहेरासी ॥
तेथे अपमान पावसी । यज्ञकुंडी गुप्त होसी ॥

जय देवी हरितालिके ॥

रिघसी हिमाद्रिच्या पोटी । कन्या होसी तूं गोमटी ॥
उग्र तपश्चर्या मोठी। आचरसी उठाउठी ॥

जय देवी हरितालिके ॥

तपपंचाग्निसाधने । धुम्रपाने अघोवदने । .
केली बहु उपोषणे ॥ शुंभ भ्रताराकारणें ॥

जय देवी हरितालिके ॥

लीला दाखविसी दृष्टी । हे व्रत करिसी लोकांसाठी ॥
पुन्हा वरिसी धूर्जटी । मज रक्षावे संकटी ॥

जय देवी हरितालिके ॥

काय वर्णू तव गुण । अल्पमती नारायण ॥
माते दाखवी चरण । चुकवावे जन्म मरण ॥

जय देवी हरितालिके ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download हरतालिकेची आरती PDF

हरतालिकेची आरती PDF

Leave a Comment