Download HinduNidhi App
Share This

|| Aarti ||

Jai Jai Sankata Bhavani,
Karhu Aarti Teri.
Sharan Padi Hoon Teri Mata,
Arj Sunhu Ab Meri.
|| Jai Jai Sankata Bhavani..||

Nahin Koi Tum Samaan Jag Data,
Sur-Nar-Muni Sab Teri.
Kast Nivaran Karhu Hamara,
Lavhu Tanik Na Deri.
|| Jai Jai Sankata Bhavani..||

Kaam-Krodh Aru Lobhan Ke Vash,
Papahi Kiya Ghaneri.
So Apradhan Ur Mein Aanhu,
Chamahu Bhool Bahu Meri.
|| Jai Jai Sankata Bhavani..||

Harahu Sakal Santaap Hriday Ka,
Mamta Moh Niberi.
Singhasan Par Aaj Biraje,
Chavar Dhurai Sir Chatra-Chateri.
|| Jai Jai Sankata Bhavani..||

Khappar, Khadag Haath Mein Dhare,
Vah Shobha Nahin Kahat Baneri.
Brahmadik Sur Paar Na Paaye,
Haari Thake Hiya Heri.
|| Jai Jai Sankata Bhavani..||

Asurnh Ka Vadha Kinha,
Prakateu Amat Dileri.
Santan Ko Sukh Diyo Sada Hi,
Ter Sunat Nahin Kiyo Aberi.
|| Jai Jai Sankata Bhavani..||

Gavat Gun-Gun Nij Ho Teri,
Bajat Dundubhi Bheri.
As Nij Jani Sharan Mein Aayun,
Te Hi Kar Phal Nahin Kahat Baneri.
|| Jai Jai Sankata Bhavani..||

Jai Jai Sankata Bhavani,
Karhu Aarti Teri.
Bhav Bandhan Mein So Nahin Aave,
Nishadin Dhyan Dhari Ri.
|| Jai Jai Sankata Bhavani..||

Karhu Aarti Teri.
Sharan Padi Hoon Teri Mata,
Arj Sunhu Ab Meri.
|| Jai Jai Sankata Bhavani..||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Sankata Mata Aarti PDF

Sankata Mata Aarti PDF

Leave a Comment