Shri Janaki Stuti

॥Janaki Stuti॥

Bhai Pragat Kumari
Bhoomi-vidari
Jan Hitkari Bhayhari ।
Atulit Chhabi Bhari
Muni-manhari
Janakdulari Sukumari ॥

Sundar Sinhasan
Tehin Par Aasan
Koti Hutashan Dyutikari ।
Sir Chhatr Birajai
Sakhi Sang Bhrajai
Nij -nij Karaj Kardhari ॥

Sur Siddh Sujana
Hanai Nishana
Chadhe Bimana Samudai ।
Barashahin Bahuphoola
Mangal Moola
Anukoola Siy Gun Gai ॥

Dekhahin Sab Thadhe
Lochan Gadhen
Sukh Badhe Ur Adhikai ।
Astuti Muni Karahin
Aanand Bharahin
Payanh Parahin Harashai ॥

Rishi Narad Aaye
Naam Sunaye
Suni Sukh Paye Nrp Gyani ।
Sita Ash Nama
Pooran Kama
Sab Sukhdhama Gun Khani ॥

Siy San Munirai
Vinay Sunai
Satay Suhai Mridubani ।
Lalani Tan Lijai
Charit Sukijai
Yah Sukh Dijai Nriprani ॥

Suni Munibar Bani
Siy Muskani
Lila Thani Sukhdai ।
Sovat Janu Jagin
Rovan Lagin
Nrip Badabhagi Ur Lai ॥

Dampati Anurageu
Prem Supageu
Yah Sukh Layun Manlai ।
Astuti Siy Keri
Premlateri
Barani Sucheri Sir Nai ॥

॥Doha॥

Nij Ichchha Makhbhoomi Te Pragat Bhin Siy Aaya ।
Charit Kiye Pavan Param Bardhan Mod Nikay ॥

Leave a Comment