Madan Mohan Ashtakam

॥ Madan Mohan Ashtakam ॥

Jaya Sankhagadadhara Nilakalevara
Pitapatambara Dehi Padam ।
Jaya Candanacarcita Kundalamandita
Kaustubhasobhita Dehi Padam ॥

Jaya Pankajalocana Maravimohana
Papavikhandana Dehi Padam ।
Jaya Venuninadaka Rasaviharaka
Vankima Sundara Dehi Padam ॥

Jaya Dhiradhurandhara Adbhutasundara
Daivatasevita Dehi Padam ।
Jaya Visvavimohana Manasamohana
Samsthitikarana Dehi Padam ॥

Jaya Bhaktajanasraya Nityasukhalaya
Antimabandhava Dehi Padam ।
Jaya Durjanasasana Keliparayana
Kaliyamardana Dehi Padam ॥

Jaya Nityaniramaya Dinadayamaya
Cinmaya Madhava Dehi Padam ।
Jaya Pamarapavana Dharmaparayana
Danavasudana Dehi Padam ॥

Jaya Vedavidamvara Gopavadhupriya
Vṛndavanadhana Dehi Padam ।
Jaya Satyasanatana Durgatibhañjana
Sajjanarañjana Dehi Padam ॥

Jaya Sevakavatsala Karunasagara
Vañchitapuraka Dehi Padam ।
Jaya Putadharatala Devaparatpara
Sattvagunakara Dehi Padam ॥

Jaya Gokulabhusana Kamsanisudana
Satvatajivana Dehi Padam ।
Jaya Yogaparayana Samsṛtivarana
Brahmanirañjana Dehi Padam ॥

॥ Iti Srimadanamohanastakam Sampurnam ॥

Leave a Comment