Download HinduNidhi App
Misc

ષણ્મુખ પંચરત્ન સ્તુતિ

Shanmukha Pancharatna Stuti Gujarati

MiscStuti (स्तुति संग्रह)ગુજરાતી
Share This

॥ ષણ્મુખ પંચરત્ન સ્તુતિ ॥

સ્ફુરદ્વિદ્યુદ્વલ્લીવલયિતમગોત્સંગવસતિં
ભવાપ્પિત્તપ્લુષ્ટાનમિતકરુણાજીવનવશાત્ ।
અવંતં ભક્તાનામુદયકરમંભોધર ઇતિ
પ્રમોદાદાવાસં વ્યતનુત મયૂરોઽસ્ય સવિધે ॥

સુબ્રહ્મણ્યો યો ભવેજ્જ્ઞાનશક્ત્યા
સિદ્ધં તસ્મિંદેવસેનાપતિત્વમ્ ।
ઇત્થં શક્તિં દેવસેનાપતિત્વં
સુબ્રહ્મણ્યો બિભ્રદેષ વ્યનક્તિ ॥

પક્ષોઽનિર્વચનીયો દક્ષિણ
ઇતિ ધિયમશેષજનતાયાઃ ।
જનયતિ બર્હી
દક્ષિણનિર્વચનાયોગ્યપક્ષયુક્તોઽયમ્ ॥

યઃ પક્ષમનિર્વચનં યાતિ
સમવલંબ્ય દૃશ્યતે તેન ।
બ્રહ્મ પરાત્પરમમલં
સુબ્રહ્મણ્યાભિધં પરં જ્યોતિઃ ॥

ષણ્મુખં હસન્મુખં સુખાંબુરાશિખેલનં
સન્મુનીંદ્રસેવ્યમાનપાદપંકજં સદા ।
મન્મથાદિશત્રુવર્ગનાશકં કૃપાંબુધિં
મન્મહે મુદા હૃદિ પ્રપન્નકલ્પભૂરુહમ્ ॥

ઇતિ જગદ્ગુરુ શૃંગેરીપીઠાધિપ શ્રીચંદ્રશેખરભારતી શ્રીપાદૈઃ વિરચિતા શ્રીષણ્મુખપંચરત્નસ્તુતિઃ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ષણ્મુખ પંચરત્ન સ્તુતિ PDF

ષણ્મુખ પંચરત્ન સ્તુતિ PDF

Leave a Comment