Shri Kuber Aarti

॥ Aarti ॥

Om Jai Yaksh Kuber Hare,
Swami Jai Yaksh Kuber Hare।
Sharan Pade Bhagato Ke,
Bhandar kuber Bhare॥

॥ Om Jai Yaksh Kuber Hare…॥

Shiv Bhakto Me Bhakt Kuber Bade,
Swami Bhakta Kuber Bade ।
Daitya Danav Manav Se,
Kai-Kai Yuddh Lade ॥

॥ Om Jai Yaksh Kuber Hare…॥

Swarn Sinhasan Baithe,
Sir Par Chhatra Phire,
Swami Sir Par Chhatra Phire ।
Yogini Mangal Gavain,
Sab Jai Jai Kar Karain ॥

॥ Om Jai Yaksh Kuber Hare…॥

Gada Trishul Hath Me,
Shastra Bahut Dhare,
Swami Shastra Bahut Dhare ।
Sukh Bhay Sankat Mochan,
Dhanush Tankar Bhare ॥

॥ Om Jai Yaksh Kuber Hare…॥

Bhanti Bhanti Ke Vyanjan Bahut Bane,
Swami Vyanjan Bahut Bane ।
Mohan Bhog Lagavain,
Sath Me Urad Chane ॥

॥ Om Jai Yaksh Kuber Hare…॥

Bal Buddhi Vidya Data,
Ham Teri Sharan Pade,
Swami Ham Teri Sharan Pade|
Apane Bhakt Jano Ke,
Sare Kam Sanvare ॥

॥ Om Jai Yaksh Kuber Hare…॥

Mukut Mani Ki Shobhaa,
Motiyan Haar Gale,
Swami Motiyan Haar Gale ।
Agar Kapur Ki Baati,
Ghee Ki Jot Jale ॥

॥ Om Jai Yaksh Kuber Hare…॥

Yaksha Kuber Ki Aarati Jo Koi Nar Gaave,
Swami Jo Koi Nar Gaave ।
Kahat Prempaal Swami,
Manavaanchhit Phal Paave ।

॥ Om Jai Yaksh Kuber Hare…॥

Mukut Mani Ki Shobha,
Motiyan Haar Gale,
Swami Motiyan Haar Gale ।
Agar Kapur Ki Bati,
Ghee Ki Jot Jale ॥

॥ Om Jai Yaksh Kuber Hare…॥

Yaksha Kuber Ki Aarti,
Jo Koi Nar Gave,
Swami Jo Koi Nar Gave ।
Kahat Prempal Swami,
Manavanchhit Phal Pave ।

॥ Om Jai Yaksh Kuber Hare…॥

Leave a Comment