Download HinduNidhi App
Misc

Shri Vishwanathashtakam Stotram

MiscStotram (स्तोत्र निधि)English
Share This

|| Stotram ||

Ganggaa-Tarangga-Ramanniiya-
Jattaa-Kalaapam
Gaurii-Nirantara-Vibhuussita-
Vaama-Bhaagam |
Naaraayanna-Priyam-Anangga-
Madaa-pahaaram
Vaaraannasii-Pura-Patim
Bhaja Vishvanaatham ||

Vaacaam-Agocaram-Aneka-
Gunna-Svaruupam
Vaagiisha-Vissnnu-Sura-
Sevita-Paada-Piittham |
Vaamena Vigraha-Varenna
Kalatravantam
Vaaraannasii-Pura-Patim
Bhaja Vishvanaatham ||

Bhuuta-Adhipam Bhujaga-
Bhuussanna-Bhuussita-Anggam
Vyaaghra-Ajina-Ambara-
Dharam Jattilam Tri-Netram |
Paasha-Angkusha-Abhaya-
Vara-Prada-Shuula-Paannim
Vaaraannasii-Pura-Patim
Bhaja Vishvanaatham ||

Shiitaamshu-Shobhita-
Kiriitta-Viraajamaanam
Bhaale[a-Ii]kssanna-Anala-
Vishossita-Pan.cabaannam |
Naaga-Adhipa-[A]aracita-
Bhaasura-Karnnapuram
Vaaraannasii-Pura-Patim
Bhaja Vishvanaatham ||

Pan.caananam Durita-
Matta-Matanggajaanaam
Naaga-Antakam Danuja-
Punggava-Pannagaanaam |
Daavaanalam Maranna-
Shoka-Jaraa-[A]ttaviinaam
Vaaraannasii-Pura-Patim
Bhaja Vishvanaatham ||

Tejomayam Sagunna-
Nirgunnam-Advitiiyam_
Aananda-Kandam-
Aparaajitam-Aprameyam
Naaga-[A]atmakam Sakala-
Nisskalam-Aatmaruupam |
Vaaraannasii-Pura-Patim
Bhaja Vishvanaatham ||

Raaga-[A]adi-Dossa-Rahitam
Svajana-Anuraagam
Vairaagya-Shaanti-Nilayam
Girijaa-Sahaayam |
Maadhurya-Dhairya-Subhagam
Garala-Abhiraamam
Vaaraannasii-Pura-Patim
Bhaja Vishvanaatham

Aashaam Vihaaya Parihrtya
Parasya Nindaam
Paape Ratim Ca Sunivaarya
Manah Samaadhau |
Aadaaya Hrt-Kamala-
Madhyagatam Paresham
Vaaraannasii-Pura-Patim
Bhaja Vishvanaatham ||

Vaaraannasii-Pura-Pateh
Stavanam Shivasya
Vyaakhyaatam-Assttakam-
Idam Patthate Manussyah
Vidyaam Shriyam Vipula-
Saukhyam-Ananta-Kiirtim
Sampraapya Deha-Vilaye
Labhate Ca Mokssam ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Vishwanathashtakam Stotram PDF

Shri Vishwanathashtakam Stotram PDF

Leave a Comment