Download HinduNidhi App
Misc

অয্যপ্প অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Ayyappa Bengali

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| অয্যপ্প অষ্টোত্তর শত নামাবলি ||

ওং মহাশাস্ত্রে নমঃ ।
ওং মহাদেবায নমঃ ।
ওং মহাদেবসুতায নমঃ ।
ওং অব্যযায নমঃ ।
ওং লোককর্ত্রে নমঃ ।
ওং লোকভর্ত্রে নমঃ ।
ওং লোকহর্ত্রে নমঃ ।
ওং পরাত্পরায নমঃ ।
ওং ত্রিলোকরক্ষকায নমঃ ।
ওং ধন্বিনে নমঃ (10)

ওং তপস্বিনে নমঃ ।
ওং ভূতসৈনিকায নমঃ ।
ওং মংত্রবেদিনে নমঃ ।
ওং মহাবেদিনে নমঃ ।
ওং মারুতায নমঃ ।
ওং জগদীশ্বরায নমঃ ।
ওং লোকাধ্যক্ষায নমঃ ।
ওং অগ্রগণ্যায নমঃ ।
ওং শ্রীমতে নমঃ ।
ওং অপ্রমেযপরাক্রমায নমঃ (20)

ওং সিংহারূঢায নমঃ ।
ওং গজারূঢায নমঃ ।
ওং হযারূঢায নমঃ ।
ওং মহেশ্বরায নমঃ ।
ওং নানাশাস্ত্রধরায নমঃ ।
ওং অনঘায নমঃ ।
ওং নানাবিদ্যা বিশারদায নমঃ ।
ওং নানারূপধরায নমঃ ।
ওং বীরায নমঃ ।
ওং নানাপ্রাণিনিষেবিতায নমঃ (30)

ওং ভূতেশায নমঃ ।
ওং ভূতিদায নমঃ ।
ওং ভৃত্যায নমঃ ।
ওং ভুজংগাভরণোজ্বলায নমঃ ।
ওং ইক্ষুধন্বিনে নমঃ ।
ওং পুষ্পবাণায নমঃ ।
ওং মহারূপায নমঃ ।
ওং মহাপ্রভবে নমঃ ।
ওং মাযাদেবীসুতায নমঃ ।
ওং মান্যায নমঃ (40)

ওং মহনীযায নমঃ ।
ওং মহাগুণায নমঃ ।
ওং মহাশৈবায নমঃ ।
ওং মহারুদ্রায নমঃ ।
ওং বৈষ্ণবায নমঃ ।
ওং বিষ্ণুপূজকায নমঃ ।
ওং বিঘ্নেশায নমঃ ।
ওং বীরভদ্রেশায নমঃ ।
ওং ভৈরবায নমঃ ।
ওং ষণ্মুখপ্রিযায নমঃ (50)

ওং মেরুশৃংগসমাসীনায নমঃ ।
ওং মুনিসংঘনিষেবিতায নমঃ ।
ওং দেবায নমঃ ।
ওং ভদ্রায নমঃ ।
ওং জগন্নাথায নমঃ ।
ওং গণনাথায নামঃ ।
ওং গণেশ্বরায নমঃ ।
ওং মহাযোগিনে নমঃ ।
ওং মহামাযিনে নমঃ ।
ওং মহাজ্ঞানিনে নমঃ (60)

ওং মহাস্থিরায নমঃ ।
ওং দেবশাস্ত্রে নমঃ ।
ওং ভূতশাস্ত্রে নমঃ ।
ওং ভীমহাসপরাক্রমায নমঃ ।
ওং নাগহারায নমঃ ।
ওং নাগকেশায নমঃ ।
ওং ব্যোমকেশায নমঃ ।
ওং সনাতনায নমঃ ।
ওং সগুণায নমঃ ।
ওং নির্গুণায নমঃ (70)

ওং নিত্যায নমঃ ।
ওং নিত্যতৃপ্তায নমঃ ।
ওং নিরাশ্রযায নমঃ ।
ওং লোকাশ্রযায নমঃ ।
ওং গণাধীশায নমঃ ।
ওং চতুঃষষ্টিকলামযায নমঃ ।
ওং ঋগ্যজুঃসামাথর্বাত্মনে নমঃ ।
ওং মল্লকাসুরভংজনায নমঃ ।
ওং ত্রিমূর্তযে নমঃ ।
ওং দৈত্যমথনায নমঃ (80)

ওং প্রকৃতযে নমঃ ।
ওং পুরুষোত্তমায নমঃ ।
ওং কালজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওং মহাজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওং কামদায নমঃ ।
ওং কমলেক্ষণায নমঃ ।
ওং কল্পবৃক্ষায নমঃ ।
ওং মহাবৃক্ষায নমঃ ।
ওং বিদ্যাবৃক্ষায নমঃ ।
ওং বিভূতিদায নমঃ (90)

ওং সংসারতাপবিচ্ছেত্রে নমঃ ।
ওং পশুলোকভযংকরায নমঃ ।
ওং রোগহংত্রে নমঃ ।
ওং প্রাণদাত্রে নমঃ ।
ওং পরগর্ববিভংজনায নমঃ ।
ওং সর্বশাস্ত্রার্থ তত্বজ্ঞায নমঃ ।
ওং নীতিমতে নমঃ ।
ওং পাপভংজনায নমঃ ।
ওং পুষ্কলাপূর্ণাসংযুক্তায নমঃ ।
ওং পরমাত্মনে নমঃ (100)

ওং সতাংগতযে নমঃ ।
ওং অনংতাদিত্যসংকাশায নমঃ ।
ওং সুব্রহ্মণ্যানুজায নমঃ ।
ওং বলিনে নমঃ ।
ওং ভক্তানুকংপিনে নমঃ ।
ওং দেবেশায নমঃ ।
ওং ভগবতে নমঃ ।
ওং ভক্তবত্সলায নমঃ (108)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download অয্যপ্প অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

অয্যপ্প অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment