Download HinduNidhi App
Durga Ji

দুর্গা অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Durga Maa Bengali

Durga JiAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| দুর্গা অষ্টোত্তর শত নামাবলি ||

ওং দুর্গাযৈ নমঃ
ওং শিবাযৈ নমঃ
ওং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ওং মহাগৌর্যৈ নমঃ
ওং চংডিকাযৈ নমঃ
ওং সর্বজ্ঞাযৈ নমঃ
ওং সর্বালোকেশাযৈ নমঃ
ওং সর্বকর্মফলপ্রদাযৈ নমঃ
ওং সর্বতীর্ধময্যৈ নমঃ
ওং পুণ্যাযৈ নমঃ (10)

ওং দেবযোনযে নমঃ
ওং অযোনিজাযৈ নমঃ
ওং ভূমিজাযৈ নমঃ
ওং নির্গুণাযৈ নমঃ
ওং আধারশক্ত্যৈ নমঃ
ওং অনীশ্বর্যৈ নমঃ
ওং নির্গুণাযৈ নমঃ
ওং নিরহংকারাযৈ নমঃ
ওং সর্বগর্ব বিমর্দিন্যৈ নমঃ
ওং সর্বলোকপ্রিযাযৈ নমঃ (20)

ওং বাণ্যৈ নমঃ
ওং সর্ববিদ্যাধি দেবতাযৈ নমঃ
ওং পার্বত্যৈ নমঃ
ওং দেবমাত্রে নমঃ
ওং বনীশাযৈ নমঃ
ওং বিংধ্যবাসিন্যৈ নমঃ
ওং তেজোবত্যৈ নমঃ
ওং মহামাত্রে নমঃ
ওং কোটিসূর্য সমপ্রভাযৈ নমঃ
ওং দেবতাযৈ নমঃ (30)

ওং বহ্নিরূপাযৈ নমঃ
ওং সতেজসে নমঃ
ওং বর্ণরূপিণ্যৈ নমঃ
ওং গুণাশ্রযাযৈ নমঃ
ওং গুণমধ্যাযৈ নমঃ
ওং গুণত্রয বিবর্জিতাযৈ নমঃ
ওং কর্মজ্ঞানপ্রদাযৈ নমঃ
ওং কাংতাযৈ নমঃ
ওং সর্বসংহার কারিণ্যৈ নমঃ
ওং ধর্মজ্ঞানাযৈ নমঃ (40)

ওং ধর্মনিষ্ঠাযৈ নমঃ
ওং সর্বকর্ম বিবর্জিতাযৈ নমঃ
ওং কামাক্ষ্যৈ নমঃ
ওং কামসংহর্ত্র্যৈ নমঃ
ওং কামক্রোধ বিবর্জিতাযৈ নমঃ
ওং শাংকর্যৈ নমঃ
ওং শাংভব্যৈ নমঃ
ওং শাংতাযৈ নমঃ
ওং চংদ্রসুর্যাগ্নি লোচনাযৈ নমঃ
ওং সুজযাযৈ নমঃ (50)

ওং জযভূমিষ্ঠাযৈ নমঃ
ওং জাহ্নব্যৈ নমঃ
ওং জনপূজিতাযৈ নমঃ
ওং শাস্ত্র্যৈ নমঃ
ওং শাস্ত্রময্যৈ নমঃ
ওং নিত্যাযৈ নমঃ
ওং শুভাযৈ নমঃ
ওং চংদ্রার্ধমস্তকাযৈ নমঃ
ওং ভারত্যৈ নমঃ
ওং ভ্রামর্যৈ নমঃ (60)

ওং কল্পাযৈ নমঃ
ওং করাল্যৈ নমঃ
ওং কৃষ্ণ পিংগলাযৈ নমঃ
ওং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ
ওং নারাযণ্যৈ নমঃ
ওং রৌদ্র্যৈ নমঃ
ওং চংদ্রামৃত পরিস্রুতাযৈ নমঃ
ওং জ্যেষ্ঠাযৈ নমঃ
ওং ইংদিরাযৈ নমঃ
ওং মহামাযাযৈ নমঃ (70)

ওং জগত্সৃষ্ট্যধিকারিণ্যৈ নমঃ
ওং ব্রহ্মাংডকোটি সংস্থানাযৈ নমঃ
ওং কামিন্যৈ নমঃ
ওং কমলালযাযৈ নমঃ
ওং কাত্যাযন্যৈ নমঃ
ওং কলাতীতাযৈ নমঃ
ওং কালসংহারকারিণ্যৈ নমঃ
ওং যোগনিষ্ঠাযৈ নমঃ
ওং যোগিগম্যাযৈ নমঃ
ওং যোগিধ্যেযাযৈ নমঃ (80)

ওং তপস্বিন্যৈ নমঃ
ওং জ্ঞানরূপাযৈ নমঃ
ওং নিরাকারাযৈ নমঃ
ওং ভক্তাভীষ্ট ফলপ্রদাযৈ নমঃ
ওং ভূতাত্মিকাযৈ নমঃ
ওং ভূতমাত্রে নমঃ
ওং ভূতেশ্যৈ নমঃ
ওং ভূতধারিণ্যৈ নমঃ
ওং স্বধাযৈ নমঃ
ওং নারী মধ্যগতাযৈ নমঃ (90)

ওং ষডাধারাধি বর্ধিন্যৈ নমঃ
ওং মোহিতাংশুভবাযৈ নমঃ
ওং শুভ্রাযৈ নমঃ
ওং সূক্ষ্মাযৈ নমঃ
ওং মাত্রাযৈ নমঃ
ওং নিরালসাযৈ নমঃ
ওং নিম্নগাযৈ নমঃ
ওং নীলসংকাশাযৈ নমঃ
ওং নিত্যানংদাযৈ নমঃ
ওং হরাযৈ নমঃ (100)

ওং পরাযৈ নমঃ
ওং সর্বজ্ঞানপ্রদাযৈ নমঃ
ওং অনংতাযৈ নমঃ
ওং সত্যাযৈ নমঃ
ওং দুর্লভরূপিণ্যৈ নমঃ
ওং সরস্বত্যৈ নমঃ
ওং সর্বগতাযৈ নমঃ
ওং সর্বাভীষ্টপ্রদাযিন্যৈ নমঃ (108)

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download দুর্গা অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

দুর্গা অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment