Download HinduNidhi App
Durga Ji

दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावलि

108 Names of Durga Maa Marathi

Durga JiAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)मराठी
Share This

|| दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावलि ||

ॐ दुर्गायै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ महालक्ष्म्यै नमः
ॐ महागौर्यै नमः
ॐ चंडिकायै नमः
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ सर्वालोकेशायै नमः
ॐ सर्वकर्मफलप्रदायै नमः
ॐ सर्वतीर्धमय्यै नमः
ॐ पुण्यायै नमः (10)

ॐ देवयोनये नमः
ॐ अयोनिजायै नमः
ॐ भूमिजायै नमः
ॐ निर्गुणायै नमः
ॐ आधारशक्त्यै नमः
ॐ अनीश्वर्यै नमः
ॐ निर्गुणायै नमः
ॐ निरहंकारायै नमः
ॐ सर्वगर्व विमर्दिन्यै नमः
ॐ सर्वलोकप्रियायै नमः (20)

ॐ वाण्यै नमः
ॐ सर्वविद्याधि देवतायै नमः
ॐ पार्वत्यै नमः
ॐ देवमात्रे नमः
ॐ वनीशायै नमः
ॐ विंध्यवासिन्यै नमः
ॐ तेजोवत्यै नमः
ॐ महामात्रे नमः
ॐ कोटिसूर्य समप्रभायै नमः
ॐ देवतायै नमः (30)

ॐ वह्निरूपायै नमः
ॐ सतेजसे नमः
ॐ वर्णरूपिण्यै नमः
ॐ गुणाश्रयायै नमः
ॐ गुणमध्यायै नमः
ॐ गुणत्रय विवर्जितायै नमः
ॐ कर्मज्ञानप्रदायै नमः
ॐ कांतायै नमः
ॐ सर्वसंहार कारिण्यै नमः
ॐ धर्मज्ञानायै नमः (40)

ॐ धर्मनिष्ठायै नमः
ॐ सर्वकर्म विवर्जितायै नमः
ॐ कामाक्ष्यै नमः
ॐ कामसंहर्त्र्यै नमः
ॐ कामक्रोध विवर्जितायै नमः
ॐ शांकर्यै नमः
ॐ शांभव्यै नमः
ॐ शांतायै नमः
ॐ चंद्रसुर्याग्नि लोचनायै नमः
ॐ सुजयायै नमः (50)

ॐ जयभूमिष्ठायै नमः
ॐ जाह्नव्यै नमः
ॐ जनपूजितायै नमः
ॐ शास्त्र्यै नमः
ॐ शास्त्रमय्यै नमः
ॐ नित्यायै नमः
ॐ शुभायै नमः
ॐ चंद्रार्धमस्तकायै नमः
ॐ भारत्यै नमः
ॐ भ्रामर्यै नमः (60)

ॐ कल्पायै नमः
ॐ कराल्यै नमः
ॐ कृष्ण पिंगलायै नमः
ॐ ब्राह्म्यै नमः
ॐ नारायण्यै नमः
ॐ रौद्र्यै नमः
ॐ चंद्रामृत परिस्रुतायै नमः
ॐ ज्येष्ठायै नमः
ॐ इंदिरायै नमः
ॐ महामायायै नमः (70)

ॐ जगत्सृष्ट्यधिकारिण्यै नमः
ॐ ब्रह्मांडकोटि संस्थानायै नमः
ॐ कामिन्यै नमः
ॐ कमलालयायै नमः
ॐ कात्यायन्यै नमः
ॐ कलातीतायै नमः
ॐ कालसंहारकारिण्यै नमः
ॐ योगनिष्ठायै नमः
ॐ योगिगम्यायै नमः
ॐ योगिध्येयायै नमः (80)

ॐ तपस्विन्यै नमः
ॐ ज्ञानरूपायै नमः
ॐ निराकारायै नमः
ॐ भक्ताभीष्ट फलप्रदायै नमः
ॐ भूतात्मिकायै नमः
ॐ भूतमात्रे नमः
ॐ भूतेश्यै नमः
ॐ भूतधारिण्यै नमः
ॐ स्वधायै नमः
ॐ नारी मध्यगतायै नमः (90)

ॐ षडाधाराधि वर्धिन्यै नमः
ॐ मोहितांशुभवायै नमः
ॐ शुभ्रायै नमः
ॐ सूक्ष्मायै नमः
ॐ मात्रायै नमः
ॐ निरालसायै नमः
ॐ निम्नगायै नमः
ॐ नीलसंकाशायै नमः
ॐ नित्यानंदायै नमः
ॐ हरायै नमः (100)

ॐ परायै नमः
ॐ सर्वज्ञानप्रदायै नमः
ॐ अनंतायै नमः
ॐ सत्यायै नमः
ॐ दुर्लभरूपिण्यै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ सर्वगतायै नमः
ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै नमः (108)

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावलि PDF

दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावलि PDF

Leave a Comment