Download HinduNidhi App
Misc

কেতু অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Ketu Bengali

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| কেতু অষ্টোত্তর শত নামাবলি ||

ওং কেতবে নমঃ ।
ওং স্থূলশিরসে নমঃ ।
ওং শিরোমাত্রায নমঃ ।
ওং ধ্বজাকৃতযে নমঃ ।
ওং নবগ্রহযুতায নমঃ ।
ওং সিংহিকাসুরীগর্ভসংভবায নমঃ ।
ওং মহাভীতিকরায নমঃ ।
ওং চিত্রবর্ণায নমঃ ।
ওং পিংগলাক্ষকায নমঃ ।
ওং ফলোধূম্রসংকাশায নমঃ ॥ 10 ॥

ওং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায নমঃ ।
ওং মহোরগায নমঃ ।
ওং রক্তনেত্রায নমঃ ।
ওং চিত্রকারিণে নমঃ ।
ওং তীব্রকোপায নমঃ ।
ওং মহাসুরায নমঃ ।
ওং ক্রূরকংঠায নমঃ ।
ওং ক্রোধনিধযে নমঃ ।
ওং ছাযাগ্রহবিশেষকায নমঃ ।
ওং অংত্যগ্রহায নমঃ ॥ 20 ॥

ওং মহাশীর্ষায নমঃ ।
ওং সূর্যারযে নমঃ ।
ওং পুষ্পবদ্গ্রহিণে নমঃ ।
ওং বরদহস্তায নমঃ ।
ওং গদাপাণযে নমঃ ।
ওং চিত্রবস্ত্রধরায নমঃ ।
ওং চিত্রধ্বজপতাকায নমঃ ।
ওং ঘোরায নমঃ ।
ওং চিত্ররথায নমঃ ।
ওং শিখিনে নমঃ ॥ 30 ॥

ওং কুলুত্থভক্ষকায নমঃ ।
ওং বৈডূর্যাভরণায নমঃ ।
ওং উত্পাতজনকায নমঃ ।
ওং শুক্রমিত্রায নমঃ ।
ওং মংদসখায নমঃ ।
ওং গদাধরায নমঃ ।
ওং নাকপতযে নমঃ ।
ওং অংতর্বেদীশ্বরায নমঃ ।
ওং জৈমিনিগোত্রজায নমঃ ।
ওং চিত্রগুপ্তাত্মনে নমঃ ॥ 40 ॥

ওং দক্ষিণামুখায নমঃ ।
ওং মুকুংদবরপাত্রায নমঃ ।
ওং মহাসুরকুলোদ্ভবায নমঃ ।
ওং ঘনবর্ণায নমঃ ।
ওং লংবদেহায নমঃ ।
ওং মৃত্যুপুত্রায নমঃ ।
ওং উত্পাতরূপধারিণে নমঃ ।
ওং অদৃশ্যায নমঃ ।
ওং কালাগ্নিসন্নিভায নমঃ ।
ওং নৃপীডায নমঃ ॥ 50 ॥

ওং গ্রহকারিণে নমঃ ।
ওং সর্বোপদ্রবকারকায নমঃ ।
ওং চিত্রপ্রসূতায নমঃ ।
ওং অনলায নমঃ ।
ওং সর্বব্যাধিবিনাশকায নমঃ ।
ওং অপসব্যপ্রচারিণে নমঃ ।
ওং নবমে পাপদাযকায নমঃ ।
ওং পংচমে শোকদায নমঃ ।
ওং উপরাগখেচরায নমঃ ।
ওং অতিপুরুষকর্মণে নমঃ ॥ 60 ॥

ওং তুরীযে সুখপ্রদায নমঃ ।
ওং তৃতীযে বৈরদায নমঃ ।
ওং পাপগ্রহায নমঃ ।
ওং স্ফোটককারকায নমঃ ।
ওং প্রাণনাথায নমঃ ।
ওং পংচমে শ্রমকারকায নমঃ ।
ওং দ্বিতীযেঽস্ফুটবগ্দাত্রে নমঃ ।
ওং বিষাকুলিতবক্ত্রকায নমঃ ।
ওং কামরূপিণে নমঃ ।
ওং সিংহদংতায নমঃ ॥ 70 ॥

ওং সত্যে অনৃতবতে নমঃ ।
ওং চতুর্থে মাতৃনাশায নমঃ ।
ওং নবমে পিতৃনাশকায নমঃ ।
ওং অংত্যে বৈরপ্রদায নমঃ ।
ওং সুতানংদনবংধকায নমঃ ।
ওং সর্পাক্ষিজাতায নমঃ ।
ওং অনংগায নমঃ ।
ওং কর্মরাশ্যুদ্ভবায নমঃ ।
ওং উপাংতে কীর্তিদায নমঃ ।
ওং সপ্তমে কলহপ্রদায নমঃ ॥ 80 ॥

ওং অষ্টমে ব্যাধিকর্ত্রে নমঃ ।
ওং ধনে বহুসুখপ্রদায নমঃ ।
ওং জননে রোগদায নমঃ ।
ওং ঊর্ধ্বমূর্ধজায নমঃ ।
ওং গ্রহনাযকায নমঃ ।
ওং পাপদৃষ্টযে নমঃ ।
ওং খেচরায নমঃ ।
ওং শাংভবায নমঃ ।
ওং অশেষপূজিতায নমঃ ।
ওং শাশ্বতায নমঃ ॥ 90 ॥

ওং নটায নমঃ ।
ওং শুভাঽশুভফলপ্রদায নমঃ ।
ওং ধূম্রায নমঃ ।
ওং সুধাপাযিনে নমঃ ।
ওং অজিতায নমঃ ।
ওং ভক্তবত্সলায নমঃ ।
ওং সিংহাসনায নমঃ ।
ওং কেতুমূর্তযে নমঃ ।
ওং রবীংদুদ্যুতিনাশকায নমঃ ।
ওং অমরায নমঃ ॥ 100 ॥

ওং পীডকায নমঃ ।
ওং অমর্ত্যায নমঃ ।
ওং বিষ্ণুদৃষ্টায নমঃ ।
ওং অসুরেশ্বরায নমঃ ।
ওং ভক্তরক্ষায নমঃ ।
ওং বৈচিত্র্যকপটস্যংদনায নমঃ ।
ওং বিচিত্রফলদাযিনে নমঃ ।
ওং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদায নমঃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download কেতু অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

কেতু অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment