Download HinduNidhi App
Misc

শ্রী কুবের অষ্টোত্তর শতনামাবলি

108 Names of Kubera Bengali

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| শ্রী কুবের অষ্টোত্তর শতনামাবলি ||

ওং কুবেরায় নমঃ |
ওং ধনদায় নমঃ |
ওং শ্রীমদে নমঃ |
ওং য়ক্ষেশায় নমঃ |
ওং গুহ্য়কেশ্বরায় নমঃ |
ওং নিধীশায় নমঃ |
ওং শংকরসখায় নমঃ |
ওং মহালক্ষ্মীনিবাসভুবয়ে নমঃ |
ওং মহাপদ্মনিধীশায় নমঃ |
ওং পূর্ণায় নমঃ || ১০ ||

ওং পদ্মনিধীশ্বরায় নমঃ |
ওং শংখাখ্য় নিধিনাথায় নমঃ |
ওং মকরাখ্য়নিধিপ্রিয়ায় নমঃ |
ওং সুখছাপ নিধিনায়কায় নমঃ |
ওং মুকুংদনিধিনায়কায় নমঃ |
ওং কুংদাক্য়নিধিনাথায় নমঃ |
ওং নীলনিত্য়াধিপায় নমঃ |
ওং মহতে নমঃ |
ওং বরনিত্য়াধিপায় নমঃ |
ওং পূজ্য়ায় নমঃ || ২০ ||

ওং লক্ষ্মীসাম্রাজ্য়দায়কায় নমঃ |
ওং ইলপিলাপতয়ে নমঃ |
ওং কোশাধীশায় নমঃ |
ওং কুলোধীশায় নমঃ |
ওং অশ্বরূপায় নমঃ |
ওং বিশ্ববংদ্য়ায় নমঃ |
ওং বিশেষজ্ঞানায় নমঃ |
ওং বিশারদায় নমঃ |
ওং নলকূভরনাথায় নমঃ |
ওং মণিগ্রীবপিত্রে নমঃ || ৩০ ||

ওং গূঢমংত্রায় নমঃ |
ওং বৈশ্রবণায় নমঃ |
ওং চিত্রলেখামনপ্রিয়ায় নমঃ |
ওং একপিংকায় নমঃ |
ওং অলকাধীশায় নমঃ |
ওং পৌলস্ত্য়ায় নমঃ |
ওং নরবাহনায় নমঃ |
ওং কৈলাসশৈলনিলয়ায় নমঃ |
ওং রাজ্য়দায় নমঃ |
ওং রাবণাগ্রজায় নমঃ || ৪০ ||

ওং চিত্রচৈত্ররথায় নমঃ |
ওং উদ্য়ানবিহারায় নমঃ |
ওং সুকুতূহলায় নমঃ |
ওং মহোত্সহায় নমঃ |
ওং মহাপ্রাজ্ঞায় নমঃ |
ওং সদাপুষ্পকবাহনায় নমঃ |
ওং সার্বভৌমায় নমঃ |
ওং অংগনাথায় নমঃ |
ওং সোমায় নমঃ |
ওং সৌম্য়দিকেশ্বরায় নমঃ |
ওং পুণ্য়াত্মনে নমঃ || ৫০ ||

ওং পুরূহতশ্রীয়ৈ নমঃ |
ওং সর্বপুণ্য়জনেশ্বরায় নমঃ |
ওং নিত্য়কীর্তয়ে নমঃ |
ওং লংকাপ্রাক্তন নায়কায় নমঃ |
ওং য়ক্ষায় নমঃ |
ওং পরমশাংতাত্মনে নমঃ |
ওং য়ক্ষরাজে নমঃ |
ওং য়ক্ষিণিবিরুত্তায় নমঃ |
ওং কিন্নরেশ্বরায় নমঃ |
ওং কিংপুরুষনাথায় নমঃ || ৬০ ||

ওং খড্গায়ুধায় নমঃ |
ওং বশিনে নমঃ |
ওং ঈশানদক্ষপার্শ্বস্থায় নমঃ |
ওং বায়ুনামসমাশ্রয়ায় নমঃ |
ওং ধর্মমার্গৈকনিরতায় নমঃ |
ওং ধর্মসংমুখসংস্থিতায় নমঃ |
ওং নিত্য়েশ্বরায় নমঃ |
ওং ধনাধ্য়ক্ষায় নমঃ |
ওং অষ্টলক্ষ্ম্য়াশ্রীতালয়ায় নমঃ |
ওং মনুষ্য়ধর্মণ্য়ে নমঃ || ৭০ ||

ওং সকৃতায় নমঃ |
ওং কোশলক্ষ্মীসমাশ্রিতায় নমঃ |
ওং ধনলক্ষ্মীনিত্য়বাসায় নমঃ |
ওং ধান্য়লক্ষ্মীনিবাসভুবয়ে নমঃ |
ওং অশ্বলক্ষ্মীসদাবাসায় নমঃ |
ওং গজলক্ষ্মীস্থিরালয়ায় নমঃ |
ওং রাজ্য়লক্ষ্মীজন্মগেহায় নমঃ |
ওং ধৈর্য়লক্ষ্মীকৃপাশ্রয়ায় নমঃ |
ওং অখংডৈশ্বর্য়সংয়ুক্তায় নমঃ |
ওং নিত্য়ানংদায় নমঃ || ৮০ ||

ওং সুখাশ্রয়ায় নমঃ |
ওং নিত্য়তৃপ্তায় নমঃ |
ওং নিধিবেত্রে নমঃ |
ওং নিরাশায় নমঃ |
ওং নিরুপদ্রবায় নমঃ |
ওং নিত্য়কামায় নমঃ |
ওং নিরাকাংক্ষায় নমঃ |
ওং নিরুপাধিকবাসভুবয়ে নমঃ |
ওং শাংতায় নমঃ |
ওং সর্বগুণোপেতায় নমঃ || ৯০ ||

ওং সর্বজ্ঞায় নমঃ |
ওং সর্বসম্মতায় নমঃ |
ওং সর্বাণিকরুণাপাত্রায় নমঃ |
ওং সদানংদ কৃপালয়ায় নমঃ |
ওং গংধর্বকুলসংসেব্য়ায় নমঃ |
ওং সৌগংধিক কুসুমপ্রিয়ায় নমঃ |
ওং স্বর্ণনগরীবাসায় নমঃ |
ওং নিধিপীঠসমাশ্রিতায় নমঃ |
ওং মহামেরুদ্রাস্তায়নে নমঃ |
ওং মহর্ষীগণসংস্তুতায় নমঃ || ১০০ ||

ওং তুষ্টায় নমঃ |
ওং শূর্পণকা জ্যেষ্ঠায় নমঃ |
ওং শিবপূজারথায় নমঃ |
ওং অনঘায় নমঃ |
ওং রাজয়োগসমায়ুক্তায় নমঃ |
ওং রাজশেখরপূজয়ে নমঃ |
ওং রাজরাজায় নমঃ |
ওং কুবেরায় নমঃ || ১০৮ ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download শ্রী কুবের অষ্টোত্তর শতনামাবলি PDF

শ্রী কুবের অষ্টোত্তর শতনামাবলি PDF

Leave a Comment