Download HinduNidhi App
Misc

শ্রী বেংকটেশ্বর অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Lord Venkateshwara Bengali

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

শ্রী বেংকটেশ্বর অষ্টোত্তর শত নামাবলি

ওং শ্রী বেংকটেশায নমঃ
ওং শ্রীনিবাসায নমঃ
ওং লক্ষ্মীপতযে নমঃ
ওং অনামযায নমঃ
ওং অমৃতাশায নমঃ
ওং জগদ্বংদ্যায নমঃ
ওং গোবিংদায নমঃ
ওং শাশ্বতায নমঃ
ওং প্রভবে নমঃ
ওং শেষাদ্রিনিলযায নমঃ (10)

ওং দেবায নমঃ
ওং কেশবায নমঃ
ওং মধুসূদনায নমঃ
ওং অমৃতায নমঃ
ওং মাধবায নমঃ
ওং কৃষ্ণায নমঃ
ওং শ্রীহরযে নমঃ
ওং জ্ঞানপংজরায নমঃ
ওং শ্রীবত্সবক্ষসে নমঃ
ওং সর্বেশায নমঃ(20)

ওং গোপালায নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায নমঃ
ওং গোপীশ্বরায নমঃ
ওং পরস্মৈ জ্যোতিষে নমঃ
ওং ব্তেকুংঠ পতযে নমঃ
ওং অব্যযায নমঃ
ওং সুধাতনবে নমঃ
ওং যাদবেংদ্রায নমঃ
ওং নিত্য যৌবনরূপবতে নমঃ
ওং চতুর্বেদাত্মকায নমঃ (30)

ওং বিষ্ণবে নমঃ
ওং অচ্যুতায নমঃ
ওং পদ্মিনীপ্রিযায নমঃ
ওং ধরাপতযে নমঃ
ওং সুরপতযে নমঃ
ওং নির্মলায নমঃ
ওং দেবপূজিতায নমঃ
ওং চতুর্ভুজায নমঃ
ওং চক্রধরায নমঃ
ওং ত্রিধাম্নে নমঃ (40)

ওং ত্রিগুণাশ্রযায নমঃ
ওং নির্বিকল্পায নমঃ
ওং নিষ্কলংকায নমঃ
ওং নিরাংতকায নমঃ
ওং নিরংজনায নমঃ
ওং বিরাভাসায নমঃ
ওং নিত্যতৃপ্তায নমঃ
ওং নির্গুণায নমঃ
ওং নিরুপদ্রবায নমঃ
ওং গদাধরায নমঃ (50)

ওং শার্-ংগপাণযে নমঃ
ওং নংদকিনে নমঃ
ওং শংখধারকায নমঃ
ওং অনেকমূর্তযে নমঃ
ওং অব্যক্তায নমঃ
ওং কটিহস্তায নমঃ
ওং বরপ্রদায নমঃ
ওং অনেকাত্মনে নমঃ
ওং দীনবংধবে নমঃ
ওং আর্তলোকাভযপ্রদায নমঃ (60)

ওং আকাশরাজবরদায নমঃ
ওং যোগিহৃত্পদ্মমংদিরায নমঃ
ওং দামোদরায নমঃ
ওং জগত্পালায নমঃ
ওং পাপঘ্নায নমঃ
ওং ভক্তবত্সলায নমঃ
ওং ত্রিবিক্রমায নমঃ
ওং শিংশুমারায নমঃ
ওং জটামকুট শোভিতায নমঃ
ওং শংখমদ্যোল্লস-ন্মংজুকিংকিণ্যাঢ্যকরংডকায নমঃ (70)

ওং নীলমোঘশ্যাম তনবে নমঃ
ওং বিল্বপত্রার্চন প্রিযায নমঃ
ওং জগদ্ব্যাপিনে নমঃ
ওং জগত্কর্ত্রে নমঃ
ওং জগত্সাক্ষিণে নমঃ
ওং জগত্পতযে নমঃ
ওং চিংতিতার্থপ্রদায নমঃ
ওং জিষ্ণবে নমঃ
ওং দাশার্হায নমঃ
ওং দশরূপবতে নমঃ (80)

ওং দেবকী নংদনায নমঃ
ওং শৌরযে নমঃ
ওং হযগ্রীবায নমঃ
ওং জনার্দনায নমঃ
ওং কন্যাশ্রবণতারেজ্যায নমঃ
ওং পীতাংবরধরায নমঃ
ওং অনঘায নমঃ
ওং বনমালিনে নমঃ
ওং পদ্মনাভায নমঃ
ওং মৃগযাসক্ত মানসায নমঃ (90)

ওং অশ্বারূঢায নমঃ
ওং খড্গধারিণে নমঃ
ওং ধনার্জন সমুত্সুকায নমঃ
ওং ঘনসার লসন্মধ্যকস্তূরী তিলকোজ্জ্বলায নমঃ
ওং সচ্চিতানংদরূপায নমঃ
ওং জগন্মংগল দাযকায নমঃ
ওং যজ্ঞরূপায নমঃ
ওং যজ্ঞভোক্ত্রে নমঃ
ওং চিন্মযায নমঃ
ওং পরমেশ্বরায নমঃ (100)

ওং পরমার্থপ্রদাযকায নমঃ
ওং শাংতায নমঃ
ওং শ্রীমতে নমঃ
ওং দোর্দংড বিক্রমায নমঃ
ওং পরাত্পরায নমঃ
ওং পরস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ
ওং শ্রীবিভবে নমঃ
ওং জগদীশ্বরায নমঃ (108)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download শ্রী বেংকটেশ্বর অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

শ্রী বেংকটেশ্বর অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment