Download HinduNidhi App
Misc

রাহু অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Rahu Bengali

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| রাহু অষ্টোত্তর শত নামাবলি ||

ওং রাহবে নমঃ ।
ওং সৈংহিকেযায নমঃ ।
ওং বিধুংতুদায নমঃ ।
ওং সুরশত্রবে নমঃ ।
ওং তমসে নমঃ ।
ওং ফণিনে নমঃ ।
ওং গার্গ্যাযণায নমঃ ।
ওং সুরাগবে নমঃ ।
ওং নীলজীমূতসংকাশায নমঃ ।
ওং চতুর্ভুজায নমঃ ॥ 10 ॥

ওং খড্গখেটকধারিণে নমঃ ।
ওং বরদাযকহস্তকায নমঃ ।
ওং শূলাযুধায নমঃ ।
ওং মেঘবর্ণায নমঃ ।
ওং কৃষ্ণধ্বজপতাকাবতে নমঃ ।
ওং দক্ষিণাশামুখরতায নমঃ ।
ওং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রধরায নমঃ ।
ওং শূর্পাকারাসনস্থায নমঃ ।
ওং গোমেদাভরণপ্রিযায নমঃ ।
ওং মাষপ্রিযায নমঃ ॥ 20 ॥

ওং কশ্যপর্ষিনংদনায নমঃ ।
ওং ভুজগেশ্বরায নমঃ ।
ওং উল্কাপাতজনযে নমঃ ।
ওং শূলিনে নমঃ ।
ওং নিধিপায নমঃ ।
ওং কৃষ্ণসর্পরাজে নমঃ ।
ওং বিষজ্বলাবৃতাস্যায নমঃ ।
ওং অর্ধশরীরায নমঃ ।
ওং জাদ্যসংপ্রদায নমঃ ।
ওং রবীংদুভীকরায নমঃ ॥ 30 ॥

ওং ছাযাস্বরূপিণে নমঃ ।
ওং কঠিনাংগকায নমঃ ।
ওং দ্বিষচ্চক্রচ্ছেদকায নমঃ ।
ওং করালাস্যায নমঃ ।
ওং ভযংকরায নমঃ ।
ওং ক্রূরকর্মণে নমঃ ।
ওং তমোরূপায নমঃ ।
ওং শ্যামাত্মনে নমঃ ।
ওং নীললোহিতায নমঃ ।
ওং কিরীটিণে নমঃ ॥ 40 ॥

ওং নীলবসনায নমঃ ।
ওং শনিসামাংতবর্ত্মগায নমঃ ।
ওং চাংডালবর্ণায নমঃ ।
ওং অশ্ব্যর্ক্ষভবায নমঃ ।
ওং মেষভবায নমঃ ।
ওং শনিবত্ফলদায নমঃ ।
ওং শূরায নমঃ ।
ওং অপসব্যগতযে নমঃ ।
ওং উপরাগকরায নমঃ ।
ওং সূর্যহিমাংশুচ্ছবিহারকায নমঃ ॥ 50 ॥

ওং নীলপুষ্পবিহারায নমঃ ।
ওং গ্রহশ্রেষ্ঠায নমঃ ।
ওং অষ্টমগ্রহায নমঃ ।
ওং কবংধমাত্রদেহায নমঃ ।
ওং যাতুধানকুলোদ্ভবায নমঃ ।
ওং গোবিংদবরপাত্রায নমঃ ।
ওং দেবজাতিপ্রবিষ্টকায নমঃ ।
ওং ক্রূরায নমঃ ।
ওং ঘোরায নমঃ ।
ওং শনের্মিত্রায নমঃ ॥ 60 ॥

ওং শুক্রমিত্রায নমঃ ।
ওং অগোচরায নমঃ ।
ওং মানে গংগাস্নানদাত্রে নমঃ ।
ওং স্বগৃহে প্রবলাঢ্যকায নমঃ ।
ওং সদ্গৃহেঽন্যবলধৃতে নমঃ ।
ওং চতুর্থে মাতৃনাশকায নমঃ ।
ওং চংদ্রযুক্তে চংডালজন্মসূচকায নমঃ ।
ওং জন্মসিংহে নমঃ ।
ওং রাজ্যদাত্রে নমঃ ।
ওং মহাকাযায নমঃ ॥ 70 ॥

ওং জন্মকর্ত্রে নমঃ ।
ওং বিধুরিপবে নমঃ ।
ওং মত্তকো জ্ঞানদায নমঃ ।
ওং জন্মকন্যারাজ্যদাত্রে নমঃ ।
ওং জন্মহানিদায নমঃ ।
ওং নবমে পিতৃহংত্রে নমঃ ।
ওং পংচমে শোকদাযকায নমঃ ।
ওং দ্যূনে কলত্রহংত্রে নমঃ ।
ওং সপ্তমে কলহপ্রদায নমঃ ।
ওং ষষ্ঠে বিত্তদাত্রে নমঃ ॥ 80 ॥

ওং চতুর্থে বৈরদাযকায নমঃ ।
ওং নবমে পাপদাত্রে নমঃ ।
ওং দশমে শোকদাযকায নমঃ ।
ওং আদৌ যশঃ প্রদাত্রে নমঃ ।
ওং অংতে বৈরপ্রদাযকায নমঃ ।
ওং কালাত্মনে নমঃ ।
ওং গোচরাচারায নমঃ ।
ওং ধনে ককুত্প্রদায নমঃ ।
ওং পংচমে ধৃষণাশৃংগদায নমঃ ।
ওং স্বর্ভানবে নমঃ ॥ 90 ॥

ওং বলিনে নমঃ ।
ওং মহাসৌখ্যপ্রদাযিনে নমঃ ।
ওং চংদ্রবৈরিণে নমঃ ।
ওং শাশ্বতায নমঃ ।
ওং সুরশত্রবে নমঃ ।
ওং পাপগ্রহায নমঃ ।
ওং শাংভবায নমঃ ।
ওং পূজ্যকায নমঃ ।
ওং পাঠীনপূরণায নমঃ ।
ওং পৈঠীনসকুলোদ্ভবায নমঃ ॥ 100 ॥

ওং দীর্ঘ কৃষ্ণায নমঃ ।
ওং অশিরসে নমঃ ।
ওং বিষ্ণুনেত্রারযে নমঃ ।
ওং দেবায নমঃ ।
ওং দানবায নমঃ ।
ওং ভক্তরক্ষায নমঃ ।
ওং রাহুমূর্তযে নমঃ ।
ওং সর্বাভীষ্টফলপ্রদায নমঃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download রাহু অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

রাহু অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment