Download HinduNidhi App
Misc

वाराही अष्टोत्तर शत नामावलि

108 Names of Varahi Marathi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)मराठी
Share This

|| वाराही अष्टोत्तर शत नामावलि ||

ॐ वराहवदनायै नमः ।
ॐ वाराह्यै नमः ।
ॐ वररूपिण्यै नमः ।
ॐ क्रोडाननायै नमः ।
ॐ कोलमुख्यै नमः ।
ॐ जगदंबायै नमः ।
ॐ तारुण्यै नमः ।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ शंखिन्यै नमः ।
ॐ चक्रिण्यै नमः । 10

ॐ खड्गशूलगदाहस्तायै नमः ।
ॐ मुसलधारिण्यै नमः ।
ॐ हलसकादि समायुक्तायै नमः ।
ॐ भक्तानां अभयप्रदायै नमः ।
ॐ इष्टार्थदायिन्यै नमः ।
ॐ घोरायै नमः ।
ॐ महाघोरायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ वार्ताल्यै नमः ।
ॐ जगदीश्वर्यै नमः । 20

ॐ अंधे अंधिन्यै नमः ।
ॐ रुंधे रुंधिन्यै नमः ।
ॐ जंभे जंभिन्यै नमः ।
ॐ मोहे मोहिन्यै नमः ।
ॐ स्तंभे स्तंभिन्यै नमः ।
ॐ देवेश्यै नमः ।
ॐ शत्रुनाशिन्यै नमः ।
ॐ अष्टभुजायै नमः ।
ॐ चतुर्हस्तायै नमः ।
ॐ उन्मत्तभैरवांकस्थायै नमः । 30

ॐ कपिललोचनायै नमः ।
ॐ पंचम्यै नमः ।
ॐ लोकेश्यै नमः ।
ॐ नीलमणिप्रभायै नमः ।
ॐ अंजनाद्रिप्रतीकाशायै नमः ।
ॐ सिंहारुढायै नमः ।
ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
ॐ श्यामलायै नमः ।
ॐ परमायै नमः ।
ॐ ईशान्यै नमः । 40

ॐ नीलायै नमः ।
ॐ इंदीवरसन्निभायै नमः ।
ॐ घनस्तनसमोपेतायै नमः ।
ॐ कपिलायै नमः ।
ॐ कलात्मिकायै नमः ।
ॐ अंबिकायै नमः ।
ॐ जगद्धारिण्यै नमः ।
ॐ भक्तोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
ॐ सगुणायै नमः ।
ॐ निष्कलायै नमः । 50

ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ विश्ववशंकर्यै नमः ।
ॐ महारूपायै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ महेंद्रितायै नमः ।
ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ पशूनां अभयंकर्यै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः । 60

ॐ भयदायै नमः ।
ॐ बलिमांसमहाप्रियायै नमः ।
ॐ जयभैरव्यै नमः ।
ॐ कृष्णांगायै नमः ।
ॐ परमेश्वरवल्लभायै नमः ।
ॐ सुधायै नमः ।
ॐ स्तुत्यै नमः ।
ॐ सुरेशान्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मादिवरदायिन्यै नमः ।
ॐ स्वरूपिण्यै नमः । 70

ॐ सुराणां अभयप्रदायै नमः ।
ॐ वराहदेहसंभूतायै नमः ।
ॐ श्रोणी वारालसे नमः ।
ॐ क्रोधिन्यै नमः ।
ॐ नीलास्यायै नमः ।
ॐ शुभदायै नमः ।
ॐ अशुभवारिण्यै नमः ।
ॐ शत्रूणां वाक्‍स्तंभनकारिण्यै नमः ।
ॐ शत्रूणां गतिस्तंभनकारिण्यै नमः ।
ॐ शत्रूणां मतिस्तंभनकारिण्यै नमः । 80

ॐ शत्रूणां अक्षिस्तंभनकारिण्यै नमः ।
ॐ शत्रूणां मुखस्तंभिन्यै नमः ।
ॐ शत्रूणां जिह्वास्तंभिन्यै नमः ।
ॐ शत्रूणां निग्रहकारिण्यै नमः ।
ॐ शिष्टानुग्रहकारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वशत्रुक्षयंकर्यै नमः ।
ॐ सर्वशत्रुसादनकारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वशत्रुविद्वेषणकारिण्यै नमः ।
ॐ भैरवीप्रियायै नमः ।
ॐ मंत्रात्मिकायै नमः । 90

ॐ यंत्ररूपायै नमः ।
ॐ तंत्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ पीठात्मिकायै नमः ।
ॐ देवदेव्यै नमः ।
ॐ श्रेयस्कर्यै नमः ।
ॐ चिंतितार्थप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ भक्तालक्ष्मीविनाशिन्यै नमः ।
ॐ संपत्प्रदायै नमः ।
ॐ सौख्यकारिण्यै नमः ।
ॐ बाहुवाराह्यै नमः । 100

ॐ स्वप्नवाराह्यै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वाराध्यायै नमः ।
ॐ सर्वमयायै नमः ।
ॐ सर्वलोकात्मिकायै नमः ।
ॐ महिषासनायै नमः ।
ॐ बृहद्वाराह्यै नमः । 108

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download वाराही अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

वाराही अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

Leave a Comment