Download HinduNidhi App
Misc

বিনাযক অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Vinayaka Bengali

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| বিনাযক অষ্টোত্তর শত নামাবলি ||

ওং বিনাযকায নমঃ ।
ওং বিঘ্নরাজায নমঃ ।
ওং গৌরীপুত্রায নমঃ ।
ওং গণেশ্বরায নমঃ ।
ওং স্কংদাগ্রজায নমঃ ।
ওং অব্যযায নমঃ ।
ওং পূতায নমঃ ।
ওং দক্ষায নমঃ ।
ওং অধ্যক্ষায নমঃ ।
ওং দ্বিজপ্রিযায নমঃ । 10 ।

ওং অগ্নিগর্বচ্ছিদে নমঃ ।
ওং ইংদ্রশ্রীপ্রদায নমঃ ।
ওং বাণীপ্রদাযকায নমঃ ।
ওং সর্বসিদ্ধিপ্রদায নমঃ ।
ওং শর্বতনযায নমঃ ।
ওং শর্বরীপ্রিযায নমঃ ।
ওং সর্বাত্মকায নমঃ ।
ওং সৃষ্টিকর্ত্রে নমঃ ।
ওং দেবানীকার্চিতায নমঃ ।
ওং শিবায নমঃ । 20 ।

ওং সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদায নমঃ ।
ওং শাংতায নমঃ ।
ওং ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
ওং গজাননায নমঃ ।
ওং দ্বৈমাতুরায নমঃ ।
ওং মুনিস্তুত্যায নমঃ ।
ওং ভক্তবিঘ্নবিনাশনায নমঃ ।
ওং একদংতায নমঃ ।
ওং চতুর্বাহবে নমঃ ।
ওং চতুরায নমঃ । 30 ।

ওং শক্তিসংযুতায নমঃ ।
ওং লংবোদরায নমঃ ।
ওং শূর্পকর্ণায নমঃ ।
ওং হরযে নমঃ ।
ওং ব্রহ্মবিদুত্তমায নমঃ ।
ওং কাব্যায নমঃ ।
ওং গ্রহপতযে নমঃ ।
ওং কামিনে নমঃ ।
ওং সোমসূর্যাগ্নিলোচনায নমঃ ।
ওং পাশাংকুশধরায নমঃ । 40 ।

ওং চংডায নমঃ ।
ওং গুণাতীতায নমঃ ।
ওং নিরংজনায নমঃ ।
ওং অকল্মষায নমঃ ।
ওং স্বযং সিদ্ধায নমঃ ।
ওং সিদ্ধার্চিতপদাংবুজায নমঃ ।
ওং বীজাপূরফলাসক্তায নমঃ ।
ওং বরদায নমঃ ।
ওং শাশ্বতায নমঃ ।
ওং কৃতিনে নমঃ । 50 ।

ওং দ্বিজপ্রিযায নমঃ ।
ওং বীতভযায নমঃ ।
ওং গদিনে নমঃ ।
ওং চক্রিণে নমঃ ।
ওং ইক্ষুচাপধৃতে নমঃ ।
ওং শ্রীদায নমঃ ।
ওং অজায নমঃ ।
ওং উত্পলকরায নমঃ ।
ওং শ্রীপতিস্তুতিহর্ষিতায নমঃ ।
ওং কুলাদ্রিভেত্ত্রে নমঃ । 60 ।

ওং জটিলায নমঃ ।
ওং চংদ্রচূডায নমঃ ।
ওং অমরেশ্বরায নমঃ ।
ওং নাগযজ্ঞোপবীতবতে নমঃ ।
ওং কলিকল্মষনাশনায নমঃ ।
ওং স্থুলকংঠায নমঃ ।
ওং স্বযংকর্ত্রে নমঃ ।
ওং সামঘোষপ্রিযায নমঃ ।
ওং পরায নমঃ ।
ওং স্থূলতুংডায নমঃ । 70 ।

ওং অগ্রণ্যায নমঃ ।
ওং ধীরায নমঃ ।
ওং বাগীশায নমঃ ।
ওং সিদ্ধিদাযকায নমঃ ।
ওং দূর্বাবিল্বপ্রিযায নমঃ ।
ওং কাংতায নমঃ ।
ওং পাপহারিণে নমঃ ।
ওং সমাহিতায নমঃ ।
ওং আশ্রিতশ্রীকরায নমঃ ।
ওং সৌম্যায নমঃ । 80 ।

ওং ভক্তবাংছিতদাযকায নমঃ ।
ওং শাংতায নমঃ ।
ওং অচ্যুতার্চ্যায নমঃ ।
ওং কৈবল্যায নমঃ ।
ওং সচ্চিদানংদবিগ্রহায নমঃ ।
ওং জ্ঞানিনে নমঃ ।
ওং দযাযুতায নমঃ ।
ওং দাংতায নমঃ ।
ওং ব্রহ্মদ্বেষবিবর্জিতায নমঃ ।
ওং প্রমত্তদৈত্যভযদায নমঃ । 90 ।

ওং ব্যক্তমূর্তযে নমঃ ।
ওং অমূর্তিমতে নমঃ ।
ওং শৈলেংদ্রতনুজোত্সংগখেলনোত্সুকমানসায নমঃ ।
ওং স্বলাবণ্যসুধাসারজিতমন্মথবিগ্রহায নমঃ ।
ওং সমস্তজগদাধারায নমঃ ।
ওং মাযিনে নমঃ ।
ওং মূষকবাহনায নমঃ ।
ওং রমার্চিতায নমঃ ।
ওং বিধযে নমঃ ।
ওং শ্রীকংঠায নমঃ । 100 ।

ওং বিবুধেশ্বরায নমঃ ।
ওং চিংতামণিদ্বীপপতযে নমঃ ।
ওং পরমাত্মনে নমঃ ।
ওং গজাননায নমঃ ।
ওং হৃষ্টায নমঃ ।
ওং তুষ্টায নমঃ ।
ওং প্রসন্নাত্মনে নমঃ ।
ওং সর্বসিদ্ধিপ্রদাযকায নমঃ । 108 ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download বিনাযক অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

বিনাযক অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment