Download HinduNidhi App
Misc

জগন্নাথ অষ্টকম

Jagannatha Ashtakam Bengali

MiscAshtakam (अष्टकम निधि)বাংলা
Share This

॥ জগন্নাথ অষ্টকম ॥

কদাচিত্ কালিংদী
তটবিপিন সংগীতকরবো
মুদাভীরী নারীবদন
কমলাস্বাদমধুপঃ

রমা শংভু ব্রহ্মামরপতি
গণেশার্চিত পদো
জগন্নাথঃ স্বামী
নযনপথগামী ভবতু মে ॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি
শিখিপিংছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রাংতে
সহচরকটাক্ষং বিদধতে

সদা শ্রীমদ্বৃংদাবনবসতি
লীলাপরিচযো
জগন্নাথঃ স্বামী নযন
পথগামী ভবতু নে ॥

মহাংভোধেস্তীরে
কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদাংতস্সহজ
বলভদ্রেণ বলিনা

সুভদ্রা মধ্যস্থস্সকলসুর
সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী
নযনপথগামী ভবতু মে ॥

কৃপা পারাবারাস্সজল
জলদ শ্রেণিরুচিরো
রমাবাণী রামস্ফুরদমল
পংকেরুহমুখঃ

সুরেংদ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা
গীত চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী
নযনপথগামী ভবতু মে ॥

রথারূঢো গচ্ছন্ পথি
মিলিত ভূদেবপটলৈঃ
স্তুতি প্রাদুর্ভাবং
প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদযঃ

দযাসিংধুর্বংধুস্সকল
জগতা সিংধুসুতযা
জগন্নাথঃ স্বামী
নযনপথগামী ভবতু মে ॥

পরব্রহ্মাপীডঃ কুবলয
দলোত্ফুল্লনযনো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত
চরণোঽনংত শিরসি

রসানংদো রাধা সরস
বপুরালিংগন সখো
জগন্নাথঃ স্বামী
নযনপথগামী ভবতু মে ॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ
কনক মাণিক্য বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং
নিখিলজন কাম্যাং বরবধূম্

সদা কালে কালে প্রমথ
পতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী
নযনপথগামী ভবতু মে ॥

হর ত্বং সংসারং
দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং
বিততিমপরাং যাদবপতে

অহো দীনোঽনাথে
নিহিতচরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নযন
পথগামী ভবতু মে ॥

জগন্নাথাষ্টকং পুন্যং
যঃ পঠেত্ প্রযতঃ শুচিঃ ।
সর্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা
বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download জগন্নাথ অষ্টকম PDF

জগন্নাথ অষ্টকম PDF

Leave a Comment