Download HinduNidhi App
Misc

ଶ୍ରୀ କୁମାର କଵଚମ୍

Kumara Kavacham Odia

MiscKavach (कवच संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଶ୍ରୀ କୁମାର କଵଚlମ୍ ||

ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଭଵବଂଧହରଣାୟ, ସଦ୍ଭକ୍ତଶରଣାୟ, ଶରଵଣଭଵାୟ, ଶାଂଭଵଵିଭଵାୟ, ୟୋଗନାୟକାୟ, ଭୋଗଦାୟକାୟ, ମହାଦେଵସେନାଵୃତାୟ, ମହାମଣିଗଣାଲଂକୃତାୟ, ଦୁଷ୍ଟଦୈତ୍ୟ ସଂହାର କାରଣାୟ, ଦୁଷ୍କ୍ରୌଂଚଵିଦାରଣାୟ, ଶକ୍ତି ଶୂଲ ଗଦା ଖଡ୍ଗ ଖେଟକ ପାଶାଂକୁଶ ମୁସଲ ପ୍ରାସ ତୋମର ଵରଦାଭୟ କରାଲଂକୃତାୟ, ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷଣ ଦୀକ୍ଷା ଧୁରଂଧର ଚରଣାରଵିଂଦାୟ, ସର୍ଵଲୋକୈକ ହର୍ତ୍ରେ, ସର୍ଵନିଗମଗୁହ୍ୟାୟ, କୁକ୍କୁଟଧ୍ଵଜାୟ, କୁକ୍ଷିସ୍ଥାଖିଲ ବ୍ରହ୍ମାଂଡ ମଂଡଲାୟ, ଆଖଂଡଲ ଵଂଦିତାୟ, ହୃଦେଂଦ୍ର ଅଂତରଂଗାବ୍ଧି ସୋମାୟ, ସଂପୂର୍ଣକାମାୟ, ନିଷ୍କାମାୟ, ନିରୁପମାୟ, ନିର୍ଦ୍ଵଂଦ୍ଵାୟ, ନିତ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟାୟ, ଶୁଦ୍ଧାୟ, ବୁଦ୍ଧାୟ, ମୁକ୍ତାୟ, ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ, ଅବାଧ୍ୟାୟ, ଅଭେଦ୍ୟାୟ, ଅସାଧ୍ୟାୟ, ଅଵିଚ୍ଛେଦ୍ୟାୟ, ଆଦ୍ୟଂତ ଶୂନ୍ୟାୟ, ଅଜାୟ, ଅପ୍ରମେୟାୟ, ଅଵାଙ୍ମାନସଗୋଚରାୟ, ପରମ ଶାଂତାୟ, ପରିପୂର୍ଣାୟ, ପରାତ୍ପରାୟ, ପ୍ରଣଵସ୍ଵରୂପାୟ, ପ୍ରଣତାର୍ତିଭଂଜନାୟ, ସ୍ଵାଶ୍ରିତ ଜନରଂଜନାୟ, ଜୟ ଜୟ ରୁଦ୍ରକୁମାର, ମହାବଲ ପରାକ୍ରମ, ତ୍ରୟସ୍ତ୍ରିଂଶତ୍କୋଟି ଦେଵତାନଂଦକଂଦ, ସ୍କଂଦ, ନିରୁପମାନଂଦ, ମମ ଋଣରୋଗ ଶତୃପୀଡା ପରିହାରଂ କୁରୁ କୁରୁ, ଦୁଃଖାତୁରୁଂ ମମାନଂଦୟ ଆନଂଦୟ, ନରକଭୟାନ୍ମାମୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ଧର, ସଂସୃତିକ୍ଲେଶସି ହି ତଂ ମାଂ ସଂଜୀଵୟ ସଂଜୀଵୟ, ଵରଦୋସି ତ୍ଵଂ, ସଦୟୋସି ତ୍ଵଂ, ଶକ୍ତୋସି ତ୍ଵଂ, ମହାଭୁକ୍ତିଂ ମୁକ୍ତିଂ ଦତ୍ଵା ମେ ଶରଣାଗତଂ, ମାଂ ଶତାୟୁଷମଵ, ଭୋ ଦୀନବଂଧୋ, ଦୟାସିଂଧୋ, କାର୍ତିକେୟ, ପ୍ରଭୋ, ପ୍ରସୀଦ ପ୍ରସୀଦ, ସୁପ୍ରସନ୍ନୋ ଭଵ ଵରଦୋ ଭଵ, ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ସ୍ଵାମିନ୍, ଓଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମଃ ॥

ଇତି କୁମାର କଵଚମ୍ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଶ୍ରୀ କୁମାର କଵଚମ୍ PDF

ଶ୍ରୀ କୁମାର କଵଚମ୍ PDF

Leave a Comment