Download HinduNidhi App
Misc

સિદ્ધ કુંજિકા સ્તોત્ર

Siddha Kunjika Stotram Gujarati

MiscBhajan (भजन संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| સિદ્ધ કુંજિકા સ્તોત્ર ||

|| શિવ ઉવાચ ||

શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમમ્.
યેન મન્ત્રપ્રભાવેણ ચણ્ડીજાપ: ભવેત્..1..

ન કવચં નાર્ગલાસ્તોત્રં કીલકં ન રહસ્યકમ્.
ન સૂક્તં નાપિ ધ્યાનં ચ ન ન્યાસો ન ચ વાર્ચનમ્..2..
કુંજિકાપાઠમાત્રેણ દુર્ગાપાઠફલં લભેત્.
અતિ ગુહ્યતરં દેવિ દેવાનામપિ દુર્લભમ્..3..

ગોપનીયં પ્રયત્નેન સ્વયોનિરિવ પાર્વતિ.
મારણં મોહનં વશ્યં સ્તમ્ભનોચ્ચાટનાદિકમ્.
પાઠમાત્રેણ સંસિદ્ધ્ યેત્ કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમમ્..4..

|| અથ મંત્ર ||

ૐ ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુણ્ડાયૈ વિચ્ચે. ૐ ગ્લૌ હું ક્લીં જૂં સ:
જ્વાલય જ્વાલય જ્વલ જ્વલ પ્રજ્વલ પ્રજ્વલ
ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુણ્ડાયૈ વિચ્ચે જ્વલ હં સં લં ક્ષં ફટ્ સ્વાહા.”

..ઇતિ મંત્ર:..

નમસ્તે રુદ્રરૂપિણ્યૈ નમસ્તે મધુમર્દિનિ.
નમ: કૈટભહારિણ્યૈ નમસ્તે મહિષાર્દિન..1..
નમસ્તે શુમ્ભહન્ત્ર્યૈ ચ નિશુમ્ભાસુરઘાતિન..2..

જાગ્રતં હિ મહાદેવિ જપં સિદ્ધં કુરુષ્વ મે.
ઐંકારી સૃષ્ટિરૂપાયૈ હ્રીંકારી પ્રતિપાલિકા..3..

ક્લીંકારી કામરૂપિણ્યૈ બીજરૂપે નમોઽસ્તુ તે.
ચામુણ્ડા ચણ્ડઘાતી ચ યૈકારી વરદાયિની..4..

વિચ્ચે ચાભયદા નિત્યં નમસ્તે મંત્રરૂપિણ..5..
ધાં ધીં ધૂ ધૂર્જટે: પત્ની વાં વીં વૂં વાગધીશ્વરી.
ક્રાં ક્રીં ક્રૂં કાલિકા દેવિશાં શીં શૂં મે શુભં કુરુ..6..

હું હુ હુંકારરૂપિણ્યૈ જં જં જં જમ્ભનાદિની.
ભ્રાં ભ્રીં ભ્રૂં ભૈરવી ભદ્રે ભવાન્યૈ તે નમો નમઃ..7..

અં કં ચં ટં તં પં યં શં વીં દું ઐં વીં હં ક્ષં
ધિજાગ્રં ધિજાગ્રં ત્રોટય ત્રોટય દીપ્તં કુરુ કુરુ સ્વાહા..
પાં પીં પૂં પાર્વતી પૂર્ણા ખાં ખીં ખૂં ખેચરી તથા.. 8..
સાં સીં સૂં સપ્તશતી દેવ્યા મંત્રસિદ્ધિંકુરુષ્વ મે..
ઇદંતુ કુંજિકાસ્તોત્રં મંત્રજાગર્તિહેતવે.

અભક્તે નૈવ દાતવ્યં ગોપિતં રક્ષ પાર્વતિ..
યસ્તુ કુંજિકયા દેવિહીનાં સપ્તશતીં પઠેત્.
ન તસ્ય જાયતે સિદ્ધિરરણ્યે રોદનં યથા..

. ઇતિશ્રીરુદ્રયામલે ગૌરીતંત્રે શિવપાર્વતી સંવાદે કુંજિકાસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download સિદ્ધ કુંજિકા સ્તોત્ર PDF

સિદ્ધ કુંજિકા સ્તોત્ર PDF

Leave a Comment