Download HinduNidhi App
Misc

શ્રી મીનાક્ષી સ્તુતિ

Minakshi Stuti Gujarati

MiscStuti (स्तुति संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રી મીનાક્ષી સ્તુતિ ||

અદ્રાક્ષં બહુભાગ્યતો ગુરુવરૈઃ સમ્પૂજ્યમાનાં મુદા
પુલ્લન્મલ્લિમુખપ્રસૂનનિવહૈર્હાલાસ્યનાથપ્રિયામ્ .
વીણાવેણુમૃદઙ્ગવાદ્યમુદિતામેણાઙ્ક બિમ્બાનનાં
કાણાદાદિસમસ્તશાસ્ત્રમતિતામ્ શોણાધરાં શ્યામલામ્ ..

માતઙ્ગકુમ્ભવિજયીસ્તનભારભુગ્ન
મધ્યાં મદારુણવિલોચનવશ્યકાન્તામ્ .
તામ્રાધરસ્ફુરિતહાસવિધૂતતાર
રાજપ્રવાલસુષુમાં ભજ મીનનેત્રામ્ ..

આપાદમસ્તકદયારસપૂરપૂર્ણાં
શાપાયુધોત્તમસમર્ચિતપાદપદ્મામ્ .
ચાપયિતેક્ષુમમલીમસચિત્તતાયૈ
નીપાટવિવિહર્ણાં ભજ મીનનેત્રમ્ ..

કન્દર્પ વૈર્યપિ યયા સવિલાસ હાસ
નેત્રાવલોકન વશીકૃત માનસોઽભૂત્ .
તાં સર્વદા સકલ મોહન રૂપ વેષાં
મોહાન્ધકાર હરણાં ભજ મીનનેત્રામ્ ..

અદ્યાપિ યત્પુરગતઃ સકલોઽપિ જન્તુઃ
ક્ષુત્તૃડ્ વ્યથા વિરહિતઃ પ્રસુવેવ બાલઃ .
સમ્પોશ્યતે કરુણયા ભજકાર્તિ હન્ત્રીં
ભક્ત્યાઽન્વહં તાં હૃદય ભજ મીનનેત્રામ્ ..

હાલાસ્યનાથ દયિતે કરુણા પયોધે
બાલં વિલોલ મનસં કરુણૈક પાત્રમ્ .
વીક્ષસ્વ માં લઘુ દયાર્મિલ દૃષ્ટપાદૈર્-
માતર્ન મેઽસ્તિ ભુવને ગતિરન્દ્રા ત્વમ્ ..

શ્રુત્યુક્ત કર્મ નિવહાકરણાદ્વિશુદ્ધિઃ
ચિત્તસ્ય નાસ્તિ મમ ચઞ્ચલતા નિવૃત્તૈઃ .
કુર્યાં કિમમ્બ મનસા સકલાઘ શાન્ત્યૈઃ
માતસ્તવદઙ્ઘ્રિ ભજનં સતતં દયસ્વ ..

ત્વદ્રૂપદેશિકવરૈઃ સતતં વિભાવ્યં
ચિદ્રૂપમાદિ નિધનન્તર હીનમમ્બ .
ભદ્રાવહં પ્રણમતાં સકલાઘ હન્તૃ
ત્વદ્રૂપમેવ મમ હૃત્કમલે વિભાતુ ..

.. ઇતિ શ્રી જગદ્ગુરુ શૃઙ્ગગિરિ ચન્દ્રશેખરભારતિસ્વામિગળ્ વિરચિતં મીનાક્ષીસ્તુતિઃ સમ્પૂર્ણમ્ ..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રી મીનાક્ષી સ્તુતિ PDF

શ્રી મીનાક્ષી સ્તુતિ PDF

Leave a Comment