Shri Chitragupt Chalisa

॥ Doha ॥

Sumir Chitragupt Ish Ko,
Satat Navau Shisha ।
Brahma Vishnu Mahesh Sah,
Riniha Bhe Jagadisha ॥
Karo Kripa Karivar Vadan,
Jo Sarashuti Sahay ।
Chitragupt Jas Vimalayash,
Vandan Guroopad Laay ॥

॥ Chaupai ॥

Jay Chitragupt Gyan Ratnakar ।
Jay Yamesh Digant Ujagar ॥

Aj Sahay Avatareu Gusani ।
Kinheu Kaaj Brahm Kinai ॥

Shrrshti Srjanahit Ajaman Jancha ।
Bhanti-bhanti Ke Jeevan Raacha ॥

Aj Ki Rachana Manav Sandar ।
Manav Mati Aj Hoi Niroottar ॥

Bhe Prakat Chitragupt Sahai ।
Dharmadharm Gun Gyan Karai ॥

Racheu Dharam Dharam Jag Manhi ।
Dharm Avatar Let Tum Panhi ॥

Aham Viveki Tumahi Vidhata ।
Nij Satta Pa Karahin Kughata ॥

Shrashti Santulan Ke Tum Swami ।
Tray Devan Kar Shakti Samani ॥

Paap Mrtyu Jag Mein Tum Lae ।
Bhayaka Bhoot Sakal Jag Chhae ॥

Mahakal Ke Tum Ho Sakshi ।
Bramhu Maran Na Jaan Minakshi ॥

Dharm Krishna Tum Jag Upajayo ।
Karm Kshetra Gun Gyan Karayo ॥

Ram Dharm Hit Jag Pagu Dhare ।
Manavagun Sadagun Ati Pyare ॥

Vishnu Chakra Par Tumahi Virajen ।
Palan Dharm Karam Shuchi Saje ॥

Mahadev Ke Tum Tray Lochan ।
Prerakashiv as Tandav Nartan ॥

Savitri Par Krpa Nirali ।
Vidyanidhi Maan Sab Jag Aali ॥

Rama Bhal Par Kar Ati Daya ।
Shrinidhi Agam Akoot Agaya ॥

Uma Vich Shakti Shuchi Rachyo ।
Jakebin Shiv Shav Jag Bachyo ॥

Guru Brhaspati Sur Pati Natha ।
Jake Karm Gahi Tav Hatha ॥

Ravan Kans Sakal Matavare ।
Tav Pratap Sab Swarg Sidhare ॥

Pratham Poojya Ganapati Mahadeva ।
Sou Karat Tumhari Seva ॥

Riddhi Siddhi Paay Dwainari ।
Vighn Haran Shubh Kaj Sanvari ॥

Vyas Chahi Rach Ved Purana ।
Ganapati Lipibadh Hitaman Thana ॥

Pothi Masi Shuchi Lekhani Dinha ।
Asavar Dey Jagat Krt Kinha ॥

Lekhani Masi Sah Kagad Kora ।
Tav Pratap Aju Jagat Majhora ॥

Vidya Vinay Parakram Bhari ।
Tum Adhar Jagat Abhari ॥

Dwadas Poot Jagat as Lae ।
Rashi Chakra Adhar Suhae ॥

Jas Poota Tas Rashi Rachana ।
Jyotish Ketum Janak Mahana ॥

Tithi Lagan Hora Digdarshan ।
Chari Asht Chitransh Sudarshan ॥

Rashi Nakhat Jo Jatak Dhare ।
Dharam Karam Phal Tumahi Adhare ॥

Ram Krshn Guroovar Grh Jai ।
Pratham Guru Mahima Gun Gai ॥

Shri Ganesh Tav Bandan Kina ।
Karm Akarm Tumahi Adhina ॥

Devavrat Jap Tap Vrat Kinha ।
Ichchha Mrityu Param Var Dinha ॥

Dharmahin Saudas Kuraja ।
Tap Tumhar Baikunth Viraja ॥

Hari Pad Dinh Dharm Hari Nama ।
Kayath Parijan Param Pitama ॥

Shur Shuyashama Ban Jamata ।
Kshatriy Vipr Sakal Adata ॥

Jay Jay Chitragupt Gusani ।
Guruvar Guroo Pad Paay Sahai ॥

Jo Shat Path Kari Chalisa ।
Janmamaran Duhkh Kati Kalesa ॥

Vinay Karain Kuladip Shuvesha ।
Rakh Pita Sam Neh Hamesha ॥

॥ Doha ॥

Gyan Kalam, Masi Sarasvati,
Ambar Hai Masipatr ।

Kalachakra Ki Pustika,
Sada Rakhe Dandastr ॥

Paap Punya Lekha Karan,
Dharyo Chitra Swaroop ।

Shrishti Santulan Swamisada,
Sarag Narak Kar Bhoop ॥

Leave a Comment