Download HinduNidhi App
Misc

શ્રીમન્ ન્યાયસુધાસ્તોત્રમ્

Nyaysudha Stotram Gujarati

MiscStotram (स्तोत्र निधि)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રીમન્ ન્યાયસુધાસ્તોત્રમ્ ||

યદુ તાપસલભ્યમનન્તભવૈસ્દુતો પરતત્ત્વમિહૈકપદાત્ .
જયતીર્થકૃતૌ પ્રવણો ન પુનર્ભવભાગ્ભવતીતિ મતિર્હિ મમ .. ૧..

વિહિતં ક્રિયતે નનુ યસ્ય કૃતે સ ચ ભક્તિગુણો યદિહૈકપદાત્ .
જયતીર્થકૃતૌ પ્રવણો ન પુનર્ભવભાગ્ભવતીતિ મતિર્હિ મમ .. ૨..

વનવાસમુખં યદવાપ્તિફલં તદનારતમત્ર હરિસ્મરણમ્ .
જયતીર્થકૃતૌ પ્રવણો ન પુનર્ભવભાગ્ભવતીતિ મતિર્હિ મમ .. ૩..

નિગમૈરવિભાવ્યમિદં વસુ યત્ સુગમં પદમેકપદાદપિ તત્ .
જયતીર્થકૃતૌ પ્રવણો ન પુનર્ભવભાગ્ભવતીતિ મતિર્હિ મમ .. ૪..

યદલભ્યમનેકભવૈઃ સ્વગુરોઃ સુપદં સ્વપદં તદિહૈકપદાત્ .
જયતીર્થકૃતૌ પ્રવણો ન પુનર્ભવભાગ્ભવતીતિ મતિર્હિ મમ .. ૫..

ગુરુપાદસરોજરતિં કુરુતે હરિપાદવિનમ્રસુધીઃ સ્વફલમ્ .
જયતીર્થકૃતૌ પ્રવણો ન પુનર્ભવભાગ્ભવતીતિ મતિર્હિ મમ .. ૬..

ઉદયાદપગચ્છતિ ગૂઢતમઃ પ્રતિપક્ષકૃતં ખલુ યત્સુકૃતેઃ .
જયતીર્થકૃતૌ પ્રવણો ન પુનર્ભવભાગ્ભવતીતિ મતિર્હિ મમ .. ૭..

દશમાન્ત્યપતિઃ સદનં ન કદાઽપ્યથ મુઞ્ચતિ યત્સ્વયમેવ રસાત્ .
જયતીર્થકૃતૌ પ્રવણો ન પુનર્ભવભાગ્ભવતીતિ મતિર્હિ મમ .. ૮..

ઇતિ શ્રીમાદનૂરુવિષ્ણુતીર્થવિરચિતં શ્રીન્યાયસુધાસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રીમન્ ન્યાયસુધાસ્તોત્રમ્ PDF

શ્રીમન્ ન્યાયસુધાસ્તોત્રમ્ PDF

Leave a Comment