Download HinduNidhi App

Shri Ram Raghuvir Aarti

॥ Aarti ॥

Aisi Aarti Ram Raghubir Ki Karahi Man।
Haran Dukhadund Govind Anandaghana॥

Achar Char Rup Hari, Sarvagat, Sarvad
Basat, Iti Basana Dhup Dijai।
Dipa Nijabodhagata Koha-Mada Moha Tama
Prauda Abhimana Chittavritti Chhijai॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Man॥

Bhava Atishaya Vishada Pravara Naivedya Shubha
Shriramana Parama Santoshakari।
Prema-Tambula Gata Shula Sanshaya Sakala,
Vipula Bhava-Basana-Bijahari॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Man॥

Ashubha-Shubha Karma Ghritapurna Dashavartika,
Tyaga Pavaka, Satoguna Prakasam।
Bhakti-Vairagya-Vijnana Dipawali,
Arpi Nirajanam Jaganivasam॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Man॥

Bimala Hridi-Bhavana Krita Shanti-Paryamka Shubha,
Shayana Vishrama Shriramaraya।
Kshama-Karuna Pramukha Tatra Paricharika,
Yatra Hari Tatra Nahim Bheda-Maya॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Man॥

Aarti-Nirata Sanakadi, Shruti, Shesha, Shiva,
Devarishi, Akhilamuni Tattva-Darasi।
Karai Soi Tarai, Pariharai Kamadi Mala,
Vadati Iti Amalamati Dasa Tulasi॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Man॥

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Ram Raghuvir Aarti PDF

Shri Ram Raghuvir Aarti PDF

Leave a Comment